Stöd till EVL-studenter

Senast ändrad: 12 maj 2024

SLU är från höstterminen 2022 ett elitidrottsvänligt lärosäte (EVL). Det innebär att studenter kan få stöd för att kombinera studier och elitidrott, så kallade dubbla karriärer (DK). Stödet består av karriärvägledning, karriärutveckling och viss studieanpassning av lärare, examinator och programstudierektorer.

En EVL-student är en potentiell eller aktuell landslagsidrottare som bedriver elitidrott i sådan omfattning att anpassade studier är nödvändiga. Studenten måste ha ett intyg från sitt specialidrottsförbund för att räknas som elitidrottare. Det innebär att en student kan få stöd för att kombinera studier och elitidrott, så kallade dubbla karriärer (DK). Stödet består av karriärvägledning, karriärutveckling och viss studieanpassning.

SLU ger elitidrottssatsande studenter möjligheter till speciellt studiestöd i
enlighet med SLU:s lokala bestämmelser för EVL. Exempel på stöd kan vara att flytta tentamen/examinationer, ge individuell handledning, anpassning vid
obligatoriska moment för läger och tävlingar. För vissa utbildningsmoment kan det vara mycket svårt att göra önskade anpassningar.

En notering kommer att läggas in för studenten i Ladok om studenten godkänts som student inom EVL och så länge hen studerar och är elitidrottare. Noteringen läggs in av utbildningsavdelningen och man finner den under ”Studentuppgifter” och vidare ”Anteckningar – student”.