Zoom i undervisningen

Senast ändrad: 09 oktober 2020

Zoom är ett mötesverktyg för e-möten med möjlighet att kommunicera via video, audio och chatt. Bjud in till möte med upp till 300 deltagare. Genom att använda videobaserad kommunikation i undervisningen kan du förstärka dina studenters lärande.

Nya möjligheter för lärande

 • E-möte: Zoom kan förstärka lärandet med hjälp av videobaserad kommunikation på ett smidigt och tidsbesparande sätt, vilket betyder att ni kan konsultera, ge feedback direkt, diskutera med andra lärare eller kursdeltagare närsomhelst, varsomhelst.
 • Virtuella klassrum: Det finns olika kollaborativa funktioner i Zoom bland annat, video breakout rooms, multi-sharing, polling och gruppchatt. Dessa leder till att öka kursdeltagarnas aktiva deltagande, att främja samarbete och att även möjliggöra mikrolärande.

Single Sign On

Tänk på att alltid logga in i Zoom med AD-konto via Single Sign-On (SSO) när du ska använda Zoom.

Uppdatera Zoom

Det är viktigt att emellanåt kontrollera om det finns någon uppdatering för Zoom-klienten. I Zoom-klienten på datorn finns det en meny som öppnas genom att klicka på den lilla profilbilden uppe i högra hörnet av fönstret. I menyn finns valet Check for Updates, som kontrollerar om det finns någon uppdatering att installera.

https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362233-Upgrade-update-to-the-latest-version

Funktionalitet

 • Dela enkelt skärm och annotera direkt i presentationen eller jobba med en gemensam whiteboard på skärmen.
 • För gruppövningar och diskussioner i mindre grupper finns det möjlighet att bryta upp mötet och dela in deltagarna i så kallade breakout rooms.
 • Skapa minienkäter som besvaras under mötet och visa resultatet för deltagarna samt skapa en rapport.

 

Börja använda Zoom

Hur får jag tillgång till Zoom?

Om du har en SLU-dator så finns Zoom-klienten i Software Center på PC eller i Self Service för Mac. Om du är student finns den på studentsharet.

Aktivera Zoom

Första gången du vill bjuda in till ett eget möte i ZOOM behöver du aktivera ditt Zoom-konto. Detta gör du bara en gång genom att följa stegen nedan.

Steg för steg

 1. Gå till https://slu-se.zoom.us
 2. Välj Sign-in

 3. Du kommer till sidan för universitetets gemensamma webbinloggning där du loggar in (Sign In with SSO). 
  Nu har du aktiverat ditt Zoom-konto. 
 4. För att använda Zoom behöver du också installera klienten.
  Gå till http://slu-se.zoom.us och välj alternativet Download Client längst ner på sidan. 

Zoom klienten

 1. Starta programmet.  
 2. Klicka på knappen för Sign in with SSO (logga in med AD konto; ditt användarnamn och lösenord). 

 3. Zoomklienten ser ut som nedan. Om du vill starta ett möte direkt klicka på ”New meeting”, eller om du vill planera ett möte i förväg klicka på ”Schedule”. 

Du bör även se över dina personliga inställningar. 
I webbläsaren hamnar du på sidan för personliga inställningar när du loggar in. 
Från Zoom-klienten når du inställningarna via Settings-Advanced Features-Edit My Profile.

Viktigt att tänka på

 • Zoom tillåter bara ett host-möte per användare i taget, det vill säga du kan inte vara inloggad som host i flera pågående möten samtidigt.

 • Zoom kan automatiskt skapa ett mötesid, detta kan användas när det är bäst att begränsa vem som ska kunna ansluta till mötet. Det går att skapa återkommande möten med samma automatiska mötesid.

 • Ditt personliga mötesid (PMI) är alltid detsamma. De personer som du delar ditt personliga mötesid med, kan ansluta till alla möten som du håller med detta. Använd lösenord för dina möten eller funktionen Waiting Room för att kontrollera vem som ska kunna ansluta till dina olika möten.

 • Om du ska spela in ett möte, kom ihåg att se över inställningarna för inspelning i Zoom. Tänk på att informera alla deltagare om att mötet kommer att spelas in.

Undvik intrång i Zoom

För att öka integriteten och säkerheten när du använder videkonferensverktyget Zoom finns några inställningar som du bör tillämpa på ditt videomöte eller distansföreläsning.

 • Sätt ett lösenord till ditt möte så att bara de deltagare som har fått lösenordet kan ansluta till mötet eller begränsa möjligheten för deltagare att ansluta till mötet innan du som mötesarrangör har anslutit till dig.
 • Publicera inte mötesinbjudningar publikt, dela bara med dig av möteslänken och lösenordet till betrodda mötesdeltagare.
 • Stäng av möjligheten för deltagare att presentera innehåll och dela sin skärm.
 • I den här Zoom-guiden ser du vilka inställningar du kan göra för ditt Zoom-möte.

Utöver dessa rekommendationer gäller att ingen sekretessbelagd information får visas eller diskuteras i Zoom eftesom det aldrig helt går att utesluta att obehöriga kan ta del av informationen.

Hur kan jag sätta igång? Länkar till guider

Via Zoom Help Center kan du få mer information och tips: 

https://support.zoom.us/hc/en-us

 

Support

Behöver du hjälp med Zoom, kontakta IT-stöd via anknytning 6600 eller it-stod@slu.se.

Sidansvarig: ld-webb@slu.se