Säkerhet i Zoom

Senast ändrad: 04 mars 2024

För att öka integriteten och säkerheten när du använder videokonferensverktyget Zoom finns några inställningar som du bör tillämpa på ditt videomöte eller distansföreläsning.

Undvik intrång i Zoom

  • Sätt ett lösenord till ditt möte så att bara de deltagare som har fått lösenordet kan ansluta till mötet eller begränsa möjligheten för deltagare att ansluta till mötet innan du som mötesarrangör har anslutit till dig.
  • Publicera inte mötesinbjudningar publikt, dela bara med dig av möteslänken och lösenordet till betrodda mötesdeltagare.
  • Stäng av möjligheten för deltagare att presentera innehåll och dela sin skärm.
  • I den här Zoom-guiden ser du vilka inställningar du kan göra för ditt Zoom-möte.

Läs mer

Säkerhetsinställningar i mötet (på engelska)


Kontaktinformation

IT-Support Servicedesk, SLU

Direktsupport: 018-67 6600 tonval 
Öppet 08.00-16.00

Webb: support.slu.se
Mail: support@slu.se