Information om användarroller

Senast ändrad: 11 februari 2022

Hur använder jag min SLU-dator?

Den så kallade SLU-datorn fungerar som en vanlig Windows-dator, men den ingår i SLU:s domän (AD). Det innebär att ditt användarnamn och lösenord fungerar på alla SLU-datorer på SLU.

Det finns tre användarkonfigurationer; Easy, Education och Advanced. Alla tre innebär att dokument och filer som sparas på skrivbordet och i mapparna Documents, Downloads, Music, Pictures, Downloaded files och Videos lagras på en server.  De följer även med när du loggar in på andra SLU-datorer tillsammans med bl.a. dina favoriter till Internet Explorer.

Undvik att spara filer och dokument på andra platser i din dator eftersom de kommer att sakna backup. Var uppmärksam på att program som du installerar själv kan lagra information på andra platser.

Roll_Easy

De här inställningarna får alla studenter och även anställda som begär det. Det är en konfiguration som fokuserar på enkelhet eftersom inställningar och dokument finns kvar när du byter eller loggar in på en annan dator. Programinställningar sparas på IT-avdelningens lagring kontinuerligt. Du är inte administratör på din dator. Det ökar säkerheten i din dator men innebär också att du inte kan installera program själv i datorn.

Roll_Education

Det här är standardrollen på SLU som du får om du t.ex är nyanställd. Det är en roll som har en bra balans mellan enkelhet och prestanda. Den riktar sig till dig som i huvudsak använder din egen dator, men ibland loggar in på andra datorer t.ex. student-/lärardatorer eller datorer i konferensrum. Programinställningar följer med mellan datorer men inloggningen kan ta lite längre tid och lagras inte kontinuerligt på samma sätt som Easy. Du är administratör på din dator.

Roll_Advanced

Denna roll fokuserar på prestanda och passar dig som är en kompetent datoranvändare och själv vill ha kontroll på datorn och dess inställningar. Den passar även dig som reser mycket eller har två eller flera datorer som ibland används samtidigt. Inställningar följer inte med mellan datorer utan behöver konfigureras för varje dator. Vi rekommenderar att du endast väljer denna roll efter samråd med IT-stöd. Du är administratör på din dator.

När SLU-datorn används utanför SLU:s nät förkortas inloggningstiden om du startar den utan att vara ansluten till ett nätverk. Du kommer att få ett meddelande om att din centrala profil inte kan läsas in. Det är normalt. Anslut därefter till nätverket.


Kontaktinformation

IT-Support Servicedesk, SLU

Direktsupport: 018-67 6600 tonval 
Öppet 08.00-16.00

Webb: support.slu.se
Mail: support@slu.se