GIS Campusavtal

Senast ändrad: 11 februari 2022

SLU erbjuder sina anställda och studenter GIS-programvara från flera leverantörer.

SLU har campusavtal med följande leverantörer:

  • ESRI
  • ERDAS
  • Christine GIS

Läs mer på SLU:s speciella GIS webbplats


Kontaktinformation