Telefoni

Senast ändrad: 11 februari 2022

SLU Tele erbjuder ett antal olika telefonitjänster såsom fast och mobil telefoni, mobilt bredband, röstbrevlåda och callcentertjänster.


Kontaktinformation

IT-servicedesk
Tel: 018 - 67 6600 tonval 1 
Mail:support@slu.se