Information

Senast ändrad: 03 augusti 2021

Samtliga verksamma vid SLU får en e-postadress av typen fornamn.efternamn@slu.se

  • Standardklienten för e-post vid SLU är Outlook för Windows och macOS.
  • Via kalenderfunktionen i Outlook kan du boka mötesrum, videomöten, Teams-möten och bjuda in deltagare till dina möten. 
  • För att nå din e-post via webläsare:  webmail.slu.se
  • Läs e-post direk i din smartphone.

 

Möjligheten att ha en permanent vidarebefordran av mejl från SLU-adress till annan adress tas bort från 5 mars.

 Under många år har anställda, tidigare anställda och verksamma vid SLU haft möjlighet att lägga in en stående vidarebefordran av sin e-post till adresser utanför SLU, t.ex. hos Gmail eller Telia.

Men e-post som kommer in till SLU är oftast allmän handling, och vidarebefordran av en sådan till en extern e-postadress är inte tillåten. Förfarandet med vidarebefordran av e-post gör det heller inte möjligt att kontrollera e-postensstatus.

Därför har universitetsdirektören, efter juridisk analys, beslutat att vidarebefordran av e-post med SLU-adresser inte längre är ska vara tillåten.

IT-avdelningen har därför fått i uppdrag att stänga av dessa vidarebefordringar, vilket kommer att ske 5 mars 2018.

Före detta anställda eller verksamma som behöver ha fortsatt mejlkontakt med kollegor eller samarbetspartners kan behålla sin slu.se-adress, i stället för att vidarebefordra sin mejl till en extern adress. Efter överenskommelse med den tidigare institutionen/enheten kan vederbörande läggas in som verksam i IDIS av institutionens katalogansvariga.

Vidarebefordran av e-post inom SLU är naturligtvis fortsatt tillåten.

Efter avslutad anställning är ditt AD-konto aktivt en månad och då kommer du även åt din epost. Efter den månaden så stängs ditt AD-konto för inloggning och ditt epostkonto blir otillgängligt för dig. Därför är det viktigt att du sätter ett frånvaromeddelande om att du slutat och vem de ska höra av sig till istället för dig.


Kontaktinformation

IT-Support Servicedesk, SLU

Direktsupport: 018-67 6600 tonval 
Öppet 08.00-16.00

Webb: support.slu.se
Mail: support@slu.se