Information om IT-säkerhet

Senast ändrad: 15 mars 2024

Det är viktigt att alla som upptäcker eller misstänker att IT-system är utsatta för en risk kontaktar säkerhetsansvariga för att så fort som möjligt få hotet utrett. Genom snabbt agerande kan vi spärra otillbörlig åtkomst till IT-system och därmed minimera skada. För att få kontakt i IT-säkerhetsrelaterade problem skickas mail till kontaktadresserna som finns nedan.

Informationssäkerhet

Mer om informationssäkerhet kan man läsa på SLU Säkerhets sidor.

 

Kontakter

Skicka e-post till support@slu.se vid IT-säkerhetsrelaterade incidenter, problem eller för generella frågor inom IT-säkerhet.


Kontaktinformation

Pär Igsell, IT-avdelningen, Drift
090-786 8523, 070-5979595
par.igsell@slu.se