Information om IT-säkerhet

Senast ändrad: 11 februari 2022

Det är viktigt att alla som upptäcker eller misstänker att IT-system är utsatta för en risk kontaktar säkerhetsansvariga för att så fort som möjligt få hotet utrett. Genom snabbt agerande kan vi spärra otillbörlig åtkomst till IT-system och därmed minimera skada. För att få kontakt i IT-säkerhetsrelaterade problem skickas mail till kontaktadresserna som finns nedan.

Informationssäkerhet

Mer om informationssäkerhet kan man läsa på SLU Säkerhets sidor.

 

Kontakter

Skicka e-post till abuse@slu.se för komprometerade SLU-datorer, speciellt för meddelanden från klagande utanför SLU

Använd adressen security@slu.se för interna IT-säkerhetsärenden

csirt@slu.se kan användas om du behöver kontakt i frågor av förebyggande karaktär

 


Kontaktinformation

Pär Igsell, IT-avdelningen, Drift
090-786 8523, 070-5979595
par.igsell@slu.se