OriginPro Campusavtal

Senast ändrad: 15 juni 2020

 Vem får använda OriginPro

Alla SLU:s anställda  på SLU Campus vid arbete i tjänsten.
Studenter har inte rätt att installera OriginPro.

Vem får hämta och installera OriginPro

IT-samordnare och licensansvariga får hämta och installera OriginPro på sin enhets datorer.

IT-samordnare vid SLU kan få licensnycklar, media och information om installationsförfarande från IT-stöd.

Nätverksinstallation

OriginPro kräver tillgång till en licensserver. Den heter slu-licens-1.ad.slu.se.

Licensservern ska pekas ut vid installation.  

Stand alone-installation

Om OriginPro installeras på en bärbar dator kommer programmet inte att kunna startas om datorn tas ur SLU:s nätverk.

För de fall användaren behöver använda OriginPro på en bärbar utanför SLU:s nätverk måste en stand alone-installation göras. Det finns fungerande installationspaket för stand alone-installationer. Kontakta IT-stöd.

OriginPro på hemmadator vid arbete i tjänsten

Anställda har inte rätt att installera OriginPro på sina personliga datorer.


Kontaktinformation

Björn Lindell
IT-avdelningen, SLU
bjorn.lindell@slu.se, 018-671546, 073-0869886

Sidansvarig: it-stod@slu.se