OriginPro Campusavtal

Senast ändrad: 18 april 2024

 Vem får använda OriginPro

Alla SLU:s anställda  på SLU Campus vid arbete i tjänsten.
Studenter har inte rätt att installera OriginPro.

Vem får hämta och installera OriginPro

IT-samordnare och licensansvariga får hämta och installera OriginPro på sin enhets datorer.

IT-samordnare vid SLU kan få licensnycklar, media och information om installationsförfarande från IT-stöd.

Nätverksinstallation

OriginPro kräver tillgång till en licensserver. Den heter licens-origin.slu.se.

Licensservern ska pekas ut vid installation.  

Stand alone-installation

Om OriginPro installeras på en bärbar dator kommer programmet inte att kunna startas om datorn tas ur SLU:s nätverk.

För de fall användaren behöver använda OriginPro på en bärbar utanför SLU:s nätverk måste en stand alone-installation göras. Det finns fungerande installationspaket för stand alone-installationer. Kontakta IT-stöd.

OriginPro på hemmadator vid arbete i tjänsten

Anställda har inte rätt att installera OriginPro på sina personliga datorer.


Kontaktinformation

IT-Support Servicedesk, SLU

Direktsupport: 018-67 6600 tonval 
Öppet 08.00-16.00

Webb: support.slu.se
Mail: support@slu.se