Debiteringsunderlag IT-tjänster

Senast ändrad: 26 januari 2024

På denna sida kan man hitta information om omfattningen (volym, antal användare, antal timmar, etc.) av de tjänster som debiteras via omföring.

IT-avdelningens tjänster kan debiteras dels genom fakturering och genom omföringar. På fakturorna finns information om vilken tjänst som avses och omfattningen (volym, antal timmar, etc.) av tjänsten. Här finns information om hur du får fram underlag för omföringar.

Debitering av IT-stödstjänster

IT-stödstjänster utgår från ett avtal och har en rörlig debitering baserad på antalet personer som finns knutna till institutionen/avdelningen i IDIS.

Debitering av Lagringstjänster

Lagringsdebiteringen är rörlig och utgår från hur stor mängd data som finns lagrat runt den 20:e varje månad. För att se information om hur mycket som lagras i de i avtalet ingående person- och gemensamhets-katalogerna, kontakta oss på support@slu.se

Debitering av IT-drifttjänster

IT-drifttjänster som debiteras genom omföring har en överenskommelse som reglerar storleken på omföringen. Om du behöver få en kopia på överenskommelsen kan du kontakta oss så skickar vi över den till dig på e-post.

Debitering av copyprint-tjänster (EduPrint)

Utskrifter debiteras efter hur mycket som förbrukas enligt prislistan som finns på sidan för prislista anställda.