Intern anknytning till telefonist

Senast ändrad: 11 februari 2022

Via anknytning 1700 kan du som ringer internt enkelt nå direkt till telefonist. Inga talsvar och val behöver göras.


Kontaktinformation