Intern anknytning till telefonist

Senast ändrad: 24 juli 2019

Via anknytning 1700 kan du som ringer internt enkelt nå direkt till telefonist. Inga talsvar och val behöver göras.


Kontaktinformation
Sidansvarig: christian.divander@slu.se