Intern anknytning till telefonist

Senast ändrad: 16 september 2020

Via anknytning 1700 kan du som ringer internt enkelt nå direkt till telefonist. Inga talsvar och val behöver göras.


Kontaktinformation

Sidansvarig: it-stod@slu.se