Antivirusprogramvara

Senast ändrad: 18 april 2024

SLU tillhandahåller antivirusprogramvara för alla anställdas datorer på campus och på av SLU ägda datorer i hemmet.


Virusskydd på arbetsplatsen

Windows

SLU har i avtalet med Microsoft fri tillgång till antivirusprogramvaran Endpoint Protection. Installation sköts antingen av IT-avdelningen eller av den lokala IT-samordnaren.

Macintosh

SLU har tecknat avtal med McAfee om antivirusprogramvara. Installation sköts antingen av IT-avdelningen eller av den lokala IT-samordnaren.

Virusskydd på privata datorer

Det tidigare avtalet som gav anställda rabatt på antivirusprogram har upphört att gälla.


Kontaktinformation

IT-Support Servicedesk, SLU

Direktsupport: 018-67 6600 tonval 
Öppet 08.00-16.00

Webb: support.slu.se
Mail: support@slu.se