Antivirusprogramvara

Senast ändrad: 15 juni 2020

SLU tillhandahåller antivirusprogramvara för alla anställdas datorer på campus och på av SLU ägda datorer i hemmet.


Virusskydd på arbetsplatsen

Windows

SLU har i avtalet med Microsoft fri tillgång till antivirusprogramvaran Endpoint Protection. Installation sköts antingen av IT-avdelningen eller av den lokala IT-samordnaren.

Macintosh

SLU har tecknat avtal med McAfee om antivirusprogramvara. Installation sköts antingen av IT-avdelningen eller av den lokala IT-samordnaren.

Virusskydd på privata datorer

Det tidigare avtalet som gav anställda rabatt på antivirusprogram har upphört att gälla.


Kontaktinformation

Björn Lindell
IT-avdelningen, SLU
bjorn.lindell@slu.se, 018-671546, 073-0869886

Sidansvarig: it-stod@slu.se