Canoco campusavtal

Senast ändrad: 18 april 2024

Länk till leverantörens hemsida.

Allmän info

Canoco är ett statistikprogram för dataanlays inom mark och ekologi.

Programvaror inom avtalet

  • Canoco

Omfattning

  • Avtalet omfattar anställda och studenter

Media och installation

Installeras på IT-avdelningens kunders datorer via Software center på Windows.

Media finns tillgänligt för IT-samordnare på programvarusharet samt hos IT-stöd.


Kontaktinformation

IT-Support Servicedesk, SLU

Direktsupport: 018-67 6600 tonval 
Öppet 08.00-16.00

Webb: support.slu.se
Mail: support@slu.se