Endnote Campusavtal

Senast ändrad: 18 april 2024

Länk till leverantörens hemsida.

Referenshanteringsprogram för både Mac och Windows

Allmän info

EndNote är ett integrerat program för att söka efter referenser över Internet, skapa databaser för att hålla ordning på sina referenser samt sätta in hänvisningar och formatera referenslistor (bibliografier) till artiklar, avhandlingar etc.
SLU har tecknat ett sitelicensavtal för EndNote. Avtalet innebär att EndNote får installeras fritt i alla SLU:s datorer samt i personalens och studenternas privata hemdatorer.

Licensen är en dock s.k. "hyrlicens" och programvaran måste avinstalleras från alla datorer om avtalet skulle upphöra.

Programvaror inom avtalet

  • EndNote 

Omfattning

  • Avtalet omfattar anställda och forskare
  • Anställdas och forskares hemdatorer
  • Studenternas egna datorer

Media och installation

Media finns tillgänligt för IT-samordnare på programvarusharet samt hos IT-stöd.


Kontaktinformation

IT-Support Servicedesk, SLU

Direktsupport: 018-67 6600 tonval 
Öppet 08.00-16.00

Webb: support.slu.se
Mail: support@slu.se