TorTalk

Senast ändrad: 18 april 2024

Läshjälpmedel med talsyntes för personer med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Svensk, finsk, norsk, dansk, engelsk, tysk, fransk, spansk, m.fl. talsyntesröst finns att tillgå. Heltäckande sitelicens.

Vem får använda TorTalk

Alla SLU:s anställda och studenter på SLU Campus och på hemmadator vid arbete i tjänsten. 

Vem får hämta och installera TorTalk

IT-samordnare och licensansvariga får hämta och installera TorTalk på sin enhets datorer.


Kontaktinformation

IT-Support Servicedesk, SLU

Direktsupport: 018-67 6600 tonval 
Öppet 08.00-16.00

Webb: support.slu.se
Mail: support@slu.se