TorTalk

Senast ändrad: 11 februari 2022

Läshjälpmedel med talsyntes för personer med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Svensk, finsk, norsk, dansk, engelsk, tysk, fransk, spansk, m.fl. talsyntesröst finns att tillgå. Heltäckande sitelicens.

Vem får använda TorTalk

Alla SLU:s anställda och studenter på SLU Campus och på hemmadator vid arbete i tjänsten. 

Vem får hämta och installera TorTalk

IT-samordnare och licensansvariga får hämta och installera TorTalk på sin enhets datorer.


Kontaktinformation