MATLAB campusavtal

Senast ändrad: 18 april 2024

SLU har från 2018 tecknat ett campusavtal för Matlab

Allmän info

MATLAB är ett högnivåspråk för tekniska beräkningar samt interaktiv miljö för utveckling av algoritmer, datavisualisering, dataanalys och numerisk beräkning. Genom att använda MATLAB, kan du lösa tekniska beräkningar problem snabbare än med traditionella programmeringsspråk som C, C + + och Fortran. Till MATLAB finns en mängd toolboxar som utökar basfunktionaliteten. SLU har genom Campusavtalet tillgång till alla relevanta toolboxar.

Vem får använda Matlab

Alla SLU:s anställda och studenter på SLU Campus i datasalar och på arbetsdatorer. Anställdas och forskares hemdatorer, studenternas egna datorer.

Anställdas användning i egen dator hemma

Anställda får lov att använda MATLAB samt önskade Toolboxar i privat hemdator, antingen som nätverkslicens eller som fristående licens (rekommenderas i detta fall).

Studenters användning i egen dator hemma

Studenter vid SLU kan hämta särskilda installationer från en särskild tjänst hos Mathworks. Mer information finns i Studentportalen.

Operativsystemstöd

Linux, Mac OS X, Unix och Windows.

Installation

Det finns två sätt att installera MATLAB, dels som en nätverkslicens som licensieras genom att MATLAB med jämna mellanrum kontaktar en licensserver, och dels som fristående licenser där MATLAB frågar efter en licenskod vid själva installationen. Nätverkslicensen används företrädesvis i datasalar och normalt inte för anställda och studenters egna installationer.

Installera Matlab

Används vid personliga installationer för anställda på arbetsdatorer och hemdatorer samt för studenter på personliga datorer.


Kontaktinformation

IT-Support Servicedesk, SLU

Direktsupport: 018-67 6600 tonval 
Öppet 08.00-16.00

Webb: support.slu.se
Mail: support@slu.se