Spam/antivirus

Senast ändrad: 30 augusti 2022

Skräpmail är ett gissel för alla som använder epost. Vad kan man göra för att stoppa spam?

När det gäller skräppost pågår en ständig kamp mellan de som sänder ut spam och de som försöker stoppa den från att nå fram till våra mailboxar.

I vårt mailkoncept med Exchange-servrar och Outlook som klientprogram finns det skräpfiltrering både på servernivå och i Outlook vilket sätter stopp för åtskilliga spam.

En teknik som används i detta sammanhang är så kallad grålistning.

Om du vill veta lite grann om hur grålistning fungerar kan du titta på denna sida.


Kontaktinformation

IT-Support Servicedesk, SLU

Direktsupport: 018-67 6600 tonval 
Öppet 08.00-16.00

Webb: support.slu.se
Mail: support@slu.se