Komma igång med Office 365 / Teams

Senast ändrad: 13 november 2023

Observera att man här skiljer på tjänsten Office 365 och programvaran Office 365. På SLU fortsätter vi använda programvaran Office 2016 på Windows och Office 2019 på MacOS.

 1. Alla som skall använda Office 365 måste först försäkra att de känner till de regler som gäller för vilken information som får läggas i molnet.  För detta finns det ett formulär: Gå till https://support.slu.se  och klicka på de val som är markerade i bilden för att komma till fomuläret. Om du inte är inloggad på en SLU dator kommer du att få logga in med din SLU identitet.

  Serviceportal

 2. Välj "Mjukvara & licenser för anställda"

  Mjukvara & licenser för anställda

 3. Klicka "Beställ behörighet Onedrive & Teams"

  Beställ behörighet Onedive & Teams

 4. Läs avtalet och klicka i checkrutan och tryck sedan på Skicka.

 5. Klart! När din ansökan är behandlad kommer du att få ett mail med vidare instruktioner för hur du kommer åt Office 365 och Microsoft Teams.

Kontaktinformation

IT-Support Servicedesk, SLU

Direktsupport: 018-67 6600 tonval 
Öppet 08.00-16.00

Webb: support.slu.se
Mail: support@slu.se