SpellRight

Senast ändrad: 11 februari 2022

Stavnings- och skrivverktyg för engelsk text. Lägger sig som ett tillägg till word. Heltäckande sitelicens.

Vem får använda SpellRight

Alla SLU:s anställda och studenter på SLU Campus och på hemmadator vid arbete i tjänsten. 

Vem får hämta och installera SpellRight

IT-samordnare och licensansvariga får hämta och installera SpellRight på sin enhets datorer.


Kontaktinformation