Åtkomst till centralt lagrade filer hemifrån

Senast ändrad: 13 oktober 2022

Vill du komma åt filerna du har lagrat på filservern hemifrån?

Sitter du utanför SLU campus och arbetar från privat dator får du däremot inte den enheten automatiskt mappad utan du måste göra det manuellt. Börja med att ansluta till VPN(instruktioner på vpn.slu.se).

Denna beskrivning gäller en dator med Windows 10.

  1. Dubbelklicka på ”Den här datorn”.
  2. Välj ”Anslut nätverksenhet” från menyraden under fliken Dator.
  3. I fältet ”Enhet”, välj en bokstav (spelar i regel ingen roll vilken du tar).
  4. I fältet ”Mapp”, skriv in sökvägen till den nätverksmapp du vill komma åt enligt formatet \\[servernamn]\[mapp]\[undermapp]. Ex.vis: ”\\storage-ua.slu.se\home$\pelle” .
  5. Klicka i rutan ”Återanslut vid inloggning” om du vill slippa göra detta manuellt varje gång du loggar in.
  6. Klicka på ”Slutför”. Då ska du få upp en inloggningsruta eller komma direkt in i den önskade mappen.

Kontaktinformation

IT-Support Servicedesk, SLU

Direktsupport: 018-67 6600 tonval 
Öppet 08.00-16.00

Webb: support.slu.se
Mail: support@slu.se