Åtkomst till centralt lagrade filer hemifrån

Senast ändrad: 18 juni 2020

Vill du komma åt filerna du har lagrat på filservern hemifrån?

När du är på jobbet och loggar in i din dator får du vanligtvis automatiskt åtkomst till de filer du har lagrat på SLU:s filservrar. Du får en enhet/mapp i "Dator/Den här datorn" som kan heta ex.vis H eller Z.

Sitter du hemma och arbetar får du däremot inte den enheten automatiskt mappad utan du måste göra det manuellt.

Denna beskrivning gäller en dator med Windows 7.

  1. Dubbelklicka på ”Dator”.
  2. Välj ”Anslut nätverksenhet” från menyraden i bildens övre del.
  3. I fältet ”Enhet”, välj en bokstav (spelar i regel ingen roll vilken du tar).
  4. I fältet ”Mapp”, skriv in sökvägen till den nätverksmapp du vill komma åt enligt formatet \\[servernamn]\[mapp]\[undermapp]. Ex.vis: ”\\storage.slu.se\home$\pelle” .
  5. Klicka i rutan ”Återanslut vid inloggning” om du vill slippa göra detta manuellt varje gång du loggar in.
  6. Klicka på ”Slutför”. Då ska du få upp en inloggningsruta eller komma direkt in i den önskade mappen.

Här nedan finns en något mera utförlig beskrivning av hur man gör detta!

Hur man mappar upp sökvägar i Windows 7

 

 

Sidansvarig: it-stod@slu.se