StavaRex

Senast ändrad: 11 februari 2022

Stavnings- och skrivverktyg särskilt utformade för personer med dyslexi. Heltäckande sitelicens.

Vem får använda StavaRex

Alla SLU:s anställda och studenter på SLU Campus och på hemmadator vid arbete i tjänsten. 

Vem får hämta och installera StavaRex

IT-samordnare och licensansvariga får hämta och installera StavaRex på sin enhets datorer.


Kontaktinformation