StavaRex

Senast ändrad: 15 juni 2020

Stavnings- och skrivverktyg särskilt utformade för personer med dyslexi. Heltäckande sitelicens.

Vem får använda StavaRex

Alla SLU:s anställda och studenter på SLU Campus och på hemmadator vid arbete i tjänsten. 

Vem får hämta och installera StavaRex

IT-samordnare och licensansvariga får hämta och installera StavaRex på sin enhets datorer.


Kontaktinformation

Björn Lindell
IT-avdelningen, SLU
bjorn.lindell@slu.se, 018-671546, 073-0869886