Fjärrstyrning

Senast ändrad: 12 maj 2020

Om du befinner dig utanför SLU, t ex hemma, och får problem med din dator kan det ibland vara möjligt att en av våra tekniker kan koppla upp sig till din dator via en fjärranslutning.

Här har du en länk till programmet TeamViewer med vars hjälp IT-stödsteknikern kan fjärrstyra din dator.

Windows-klient
MacOS-klient