Fjärrstyrning

Senast ändrad: 11 februari 2022

Om du befinner dig utanför SLU, t ex hemma, och får problem med din dator kan det ibland vara möjligt att en av våra tekniker kan koppla upp sig till din dator via en fjärranslutning.

Här har du en länk till programmet TeamViewer med vars hjälp IT-stödsteknikern kan fjärrstyra din dator.

Windows-klient
MacOS-klient


Kontaktinformation

IT-Support Servicedesk, SLU

Direktsupport: 018-67 6600 tonval 
Öppet 08.00-16.00

Webb: support.slu.se
Mail: support@slu.se