Elektroniska certifikat

Senast ändrad: 16 september 2020

Inom SLU ansvarar SLU Säkerhet för alla elektroniska certifikat och de administreras av IT-avdelningen.

Sedan juni 2015 har SUNET en tjänst för utfärdande av certifikat som alla SUNET-anslutna universitet kan använda. Det CA (Certificate Authority) som används är DigiCert och de kan utfära OV (Organisation Validation) certifikat som ger ett vitt adressfält i din webbläsare och EV (Extended Validation) certifikat som ger ett grönt adressfält i webbläsaren. EV-certifikat kan bara utfärdas för slu.se domänen. 

Beställning av certifikat görs idag genom att man skickar en CSR fil till it-operations@slu.se och uppger information om Common Name och ev. Org. unit. IT-avdelningen lägger en beställning och återkommer med ett certifikat.

För behov inom SLU finns det i Active Direktory möjlighet att utfärda:

  • Personliga Certifikat för signering av dokument internt inom SLU
  • Personliga Certifikat för signering av kod internt inom SLU
  • Personliga Certifikat för flerfaktorsautentisering
  • Servercertifikat för t.ex. TLS/SSL verifiering av resurser

För att få kontakt i certifikatfrågor använder du mailadressen: certificates@slu.se


Kontaktinformation

Pär Igsell, IT-avdelningen, Drift
090-786 8523, 070-5979595
par.igsell@slu.se

Sidansvarig: it-stod@slu.se