Elektroniska certifikat

Senast ändrad: 29 september 2023

Inom SLU ansvarar SLU Säkerhet för alla elektroniska certifikat och de administreras av IT-avdelningen.

SLU använder SUNET TCS tjänsten som tillhandahålls av Sectigo.

https://sunet.se/services/sakerhet/tcs-certifikat

(idag kan vi inte tillhandahålla personliga certifikat)

Beställning av certifikat görs idag genom att man skickar en CSR fil till support@slu.se och uppger information om Common Name och ev. Org. unit. IT-avdelningen lägger en beställning och återkommer med ett certifikat.

För behov inom SLU finns det i Active Direktory möjlighet att utfärda:

  • Personliga Certifikat för signering av dokument internt inom SLU
  • Personliga Certifikat för signering av kod internt inom SLU
  • Personliga Certifikat för flerfaktorsautentisering
  • Servercertifikat för t.ex. TLS/SSL verifiering av resurser

För att få kontakt i certifikatfrågor använder du mailadressen: certificates@slu.se


Kontaktinformation

Pär Igsell, IT-avdelningen, Drift
090-786 8523, 070-5979595
par.igsell@slu.se