Omhändertagande av uttjänt datorutrustning samt övrig elektronik

Senast ändrad: 29 augusti 2018

Från och med 2014-01-01 har SLU Service ansvaret för omhändertagande av uttjänt datorutrustning och övrig elektronik. Med detta avses stationära och bärbara datorer, bildskärmar, skrivare, nätverksutrustning, mobiltelefoner samt tangentbord, möss, kablar mm.

Enligt Ekonomihandboken, avsnitt 9.5, är det inte tillåtet att "sälja eller låta anställda överta utrangerade datorer och avancerade telefoner (s.k. Smartphones)".

All utrangerad utrustning ska anmälas till SLU Service på respektive ort:

 

För övriga orter ber vi er kontakta SLU Service på närmaste ort där SLU Service finns representerade (se ovan).

 

I korthet kan hanteringen beskrivas som:

  1. Utrangerad utrustning anmäls till SLU Service.
  2. Dokumentet Beslut om avregistrering från anläggningsregistret fylls i. (Länk nedan)
  3. SLU Service hämtar utrustningen och skickar in avregistreringsdokument till anläggningsregistret.
  4. SLU Service gör enheter med lagringsutrymme obrukbara.
  5. SLU Service fakturerar sedan kunden för transport och hanteringskostnad (faktisk kostnad) samt en miljöavgift (beroende på ort) som är lika med kostnaden som miljö/återvinningsstationen fakturerar service

Kontaktinformation
Sidansvarig: christian.divander@slu.se