Information om supportanmälan

Senast ändrad: 23 oktober 2023

Behöver du hjälp med din dator eller annan IT-utrustning?

I vårt ärendehanteringssystem kan du kontrollera kontrollera status på dina tidigare ärenden.

Du loggar in med ditt användarnamn och lösenord på:

https://support.slu.se 


Kontaktinformation

IT-Support Servicedesk, SLU

Direktsupport: 018-67 6600 tonval 
Öppet 08.00-16.00

Webb: support.slu.se
Mail: support@slu.se