Frånvaromeddelande

Senast ändrad: 16 september 2020

Om du vill lägga in ett automatiskt svarsmeddelande när du har semester eller är frånvarande av annan orsak gör du så här:

Klicka på ”Arkiv” i den övre menyraden i Outlook.

Klicka på knappen ”Automatiska svar”.

Skriv in önskat meddelande och tidsperiod under vilken meddelandet ska skickas.

Om du använder webbmail klickar du på "Inställningar" dvs det lilla kugghjulet högst upp och ganska långt till höger i den webbsida som heter "Microsoft Outlook Web App" (och som du kommer till via adressen http://webmail.slu.se ). Då öppnas en ny meny som bl a innehåller alternativet " Ange autosvar " där du kan göra samma inställningar som i Outlook.

Notera att ovanstående beskrivning gäller för Outlook 2013. I Outlook 2010 ser det ut på ungefär samma sätt.

Om du använder en äldre version av Office-paketet bör du överväga att byta till en senare version.


Kontaktinformation

IT-Support Servicedesk, SLU

Direktsupport: 018-67 6600 tonval 
Öppet 08.00-16.00

Webb: support.slu.se
Mail: support@slu.se