Gurobi Optimizer

Senast ändrad: 11 februari 2022

Gurobi Optimizer är ett matematiskt optimeringsprogram för både Mac och Windows.

Gurobi Optimizer är ett optimeringsprogram för att lösa olika typer av matematiska problem.

SLU har tecknat ett sitelicensavtal för Gurobi Optimizer.  Avtalet innebär att Gurobi Optimizer får installeras fritt i alla SLU:s datorer.

Licensen är en dock s.k. "hyrlicens" och programvaran måste avinstalleras från alla datorer om avtalet skulle upphöra.

Programvaror inom avtalet

  *  Gurobi Optimizer

Omfattning

  *   Avtalet omfattar anställda och forskare på SLU-ägda datorer

Media och installation

Media finns tillgängligt för IT-samordnare på programvarusharet samt hos Servicedesk.


Kontaktinformation

Björn Lindell
IT-avdelningen, SLU
bjorn.lindell@slu.se, 018-671546, 073-0869886