Gurobi Optimizer

Senast ändrad: 18 april 2024

Gurobi Optimizer är ett matematiskt optimeringsprogram för både Mac och Windows.

Gurobi Optimizer är ett optimeringsprogram för att lösa olika typer av matematiska problem.

SLU har tecknat ett sitelicensavtal för Gurobi Optimizer.  Avtalet innebär att Gurobi Optimizer får installeras fritt i alla SLU:s datorer.

Licensen är en dock s.k. "hyrlicens" och programvaran måste avinstalleras från alla datorer om avtalet skulle upphöra.

Programvaror inom avtalet

  *  Gurobi Optimizer

Omfattning

  *   Avtalet omfattar anställda och forskare på SLU-ägda datorer

Media och installation

Media finns tillgängligt för IT-samordnare på programvarusharet samt hos Servicedesk.


Kontaktinformation

IT-Support Servicedesk, SLU

Direktsupport: 018-67 6600 tonval 
Öppet 08.00-16.00

Webb: support.slu.se
Mail: support@slu.se