SLU-Datorn

Senast ändrad: 11 februari 2022

En SLU-dator är benämningen på en Windowsdator vid SLU där man säkerställt att den är installerad och inställd så att en användare alltid kommer åt sina program och filer oavsett vilken SLU-dator han/hon använder. Det innebär att inget är lagrat lokalt på datorn utan allt finns på en central server. Det innebär också att om användarens dator kraschar så kan användaren snabbt komma igång igen på en annan SLU-dator.

Hur ser en SLU-dator ut?

Hårdvara: En SLU-dator kan se ut nästan hur som helst. Det som avgör om det är en SLU-dator är om hårdvaran blivit certifierad (godkänd) av IT-avdelningen. IT-avdelningen har också ett rekommenderat utbud bestående av tre olika bärbara och en stationär modell vid nyinköp, alternativt tre års leasingavtal. Även äldre datorer (max 2 år) som redan köpts in och som finns i större mängd vid SLU kan certifieras.

Mjukvara och operativsystem: En SLU-dator är i regel installerad med Windows 10, och det är 64-bitarsversionen som är standard. De flesta programvaror som körs på en SLU-dator är för- eller fjärrinstallerade. Det innebär att om en användare behöver en programvara som redan är certifierad/paketerad kan IT-avdelningen snabbt och smidigt få ut programmet till datorn, under förutsättning att den är inkopplad i SLU:s nät.

Hur fungerar SLU-datorn?

Den fungerar som en vanlig Windows-PC, men den ingår i SLU:s domän (AD). Det innebär att det användarnamn och lösenord man har fungerar på alla datorer i domänen. Det som skiljer är att mapparna Mina Dokument (inkl Mina Bilder, Min Musik, Mina Filmer), Favoriter och Skrivbord är kopplade till en central lagringsplats. När datorn är uppkopplad i SLU:s nät kör man direkt mot den centrala lagringsytan. Jobbar man på datorn utanför SLU:s nät lagras data tillfälligt lokalt och vid nästa uppkoppling synkroniseras innehållet mellan dator och server. Filer som innehåller e-postarkiv och databaser klarar inte synkronisering utan där får man hantera de filerna separat.

Datorinställningar som skrivbordsbakgrund, skärmsläckare, ljud m m lagras också centralt och följer användaren.

Det finns inget som uttryckligen hindrar användaren från att skapa mappar lokalt på hårddisken men dessa kommer inte att synkroniseras och därigenom automatiskt tas säkerhetskopior av. Om man valt att lagra filer lokalt får man själv ordna med säkerhetskopiering. IT-avdelningen rekommenderar att man i största möjliga mån använder de mappar som synkroniseras för att säkerställa datakvaliteten.

Gemensamma mappar läggs ut som genvägar på Skrivbordet. Inga bokstavsuppmappade nätverksenheter används i SLU-datorkonceptet.

 Vad är en SLU-dator­användare?

Det är ett användarkonto vid SLU där man gjort vissa inställningar som säkerställer att framförallt lagringen fungerar som beskrivits ovan. En SLU-datoranvändare kan använda en icke SLU-dator men då fungerar inte lagringen optimalt. Tidigare inställningar finns inte och de inställningar man gör på en icke SLU-dator följer inte med till nästa SLU-dator man använder, ej heller kan användaren vara garanterad att få programvara fjärrinstallerad.

En SLU-datoranvändare får resurser som gemensamma mappar, skrivare och installerad programvara genom att användarkontot ingår i resursgrupper. Dessa grupper är ofta rollbaserade så att t ex rollen ”Student i Umeå” innebär att användaren hamnar i de resursgrupper som är gemensamma för den rollen.

 

 


Kontaktinformation

IT-Support Servicedesk, SLU

Direktsupport: 018-67 6600 tonval 
Öppet 08.00-16.00

Webb: support.slu.se
Mail: support@slu.se