VPN för SLU

Senast ändrad: 27 september 2022

VPN (Virtual Private Network) är en teknik för att skapa en avlyssningssäker nätverksförbindelse mellan två punkter. På SLU används denna för att möjliggöra för användare att komma åt interna resurser, fillagring, utskrifter och interna datorsystem, även när de befinner sig utanför SLU:s lokaler.

Om tjänsten

Tjänsten innebär tillgång till SLU:s nätverk för att nå centralt IT-hanterade system, som till exempel lagring och server, från en extern Internetanslutning. Tjänsten levereras via en VPN-klient (Cisco AnyConnect Secure Mobility Client) och installeras på användarens dator eller mobiltelefon.

Vem får använda VPN?

Alla som är studerande, anställda eller verksamma vid SLU kan använda SLU:s
VPN-lösning för att utifrån skapa en säker förbindelse till SLU:s nätverk. Du måste ha ett aktivt konto i SLU:s Active Directory (AD).

Hur gör jag för att börja använda VPN?

För att få veta hur du ska använda VPN kan du läsa du en av användarhandledningarna längre ner på sidan.

Bra att veta

Vi har fyra VPN-servrar. Primärt ska du använda den VPN-server som hör till den ort som du vanligtvis arbetar på. Om denna inte fungerar kan du dock prova att koppla upp dig mot en annan tills felet är avhjälpt. Observera att konfigurationen för de olika servrarna skiljer sig åt och att det inte är säkert att du når alla resurser från samtliga servrar. Det är därför viktigt att du anmäler driftstörningen till support@slu.se så att vi blir medvetna om problemet.

Servrarna heter:
vpn-uppsala.slu.se
vpn-umea.slu.se
vpn-alnarp.slu.se
vpn-skara.slu.se

 

Byta profil

Vissa realtidstjänster såsom Microsoft Teams och Zoom kan fungera sämre över VPN. Upplever du ofta problem med dessa tjänster kan du prova att använda en profil som endast tunnlar trafik mot SLU’s egna adresser, så kallad ”Split Tunneling”.

När du valt VPN-server i AnyConnect-klienten och tryckt på ”Connect” får du upp en inloggningsruta där du anger dina uppgifter. Högst upp finns en flervalsmeny som heter ”Group”. Klicka där och välj SLU_VPN-ST istället för Default/SLU_VPN. Logga därefter in som vanligt med ditt AD-konto.

OBS: Vissa externa resurser såsom bibliotekets publikationsdatabaser och e-tidskrifter kommer inte att fungera vid användning av denna profil. Arbetar du ofta med dessa rekommenderas du att fortsätta använda standardprofilen SLU_VPN.


Kontaktinformation

IT-Support Servicedesk, SLU

Direktsupport: 018-67 6600 tonval 
Öppet 08.00-16.00

Webb: support.slu.se
Mail: support@slu.se