Verityspell

Senast ändrad: 11 februari 2022

Stavnings- och skrivverktyg för engelsk text, särskilt utformade för personer med dyslexi. Heltäckande sitelicens.

Vem får använda Verityspell

Alla SLU:s anställda och studenter på SLU Campus och på hemmadator vid arbete i tjänsten. 

Vem får hämta och installera Verityspell

IT-samordnare och licensansvariga får hämta och installera Verityspell på sin enhets datorer.


Kontaktinformation