Friskvård

Senast ändrad: 25 januari 2023
Sportaktiviteter, bildkollage

Som SLU-anställd har du rätt till friskvårdsbidrag på högst 2000 kr/år för någon aktivitet som utgår från Skatteverkets riktlinjer för skattefria friskvårdsaktiviteter.

Godkända friskvårdsaktiviteter är bland annat gymnastik, styrketräning, spinning, bowling, racketsporter, lagsporter och motionsdans. Friskvårdsbidraget kan inte användas för att köpa utrustning eller betala personliga medlemsavgifter i föreningar eller andra sammanslutningar.

Se vilka motions- och friskvårdsförmåner som går att få ersättning för på Epassis hemsida.

Friskvårdsbidraget för hela året är 2000 kr men storleken beror på anställningstiden och tjänstgöringsgraden. Bidraget gäller för dig som:

  • Har en tillsvidareanställning, har en tidsbegränsad anställning som omfattar minst 6 månader samt en aktuell tjänstgöringsgrad  motsvarande minst 20%. 
  • Är antagen forskarstuderande med en anställning om minst 20%.
  • Är tjänstledig med löneavdrag och uppbär sjuk-eller föräldrapenning.  

Bidraget gäller inte om du är tjänstledig på heltid mer än 6 månader, är timanställd eller om du uppbär ålderspension. Det är alltid inköpsåret som berättigar till ersättning om inte max beloppet 2 000 kr redan erhållits. Bidraget behöver utnyttjas under pågående anställning. 

Observera! Retroaktivt friskvårdsbidrag betalas ej, fr.o.m. 2022. 

Utnyttja ditt friskvårdsbidrag genom Epassi

Årets upplaga av Hittaut har avslutats för 2022 

Läs mer under den expanderbara menyn nedan, "Uppsala ".

Pausit - för ditt välmående

Alla SLU:s medarbetare har tillgång till pausprogrammet Pausit. Programmet är ett modernt och användarvänligt hjälpmedel för att förebygga problem som kan uppstå med kroppen vid för mycket stillasittande/monotont arbete. Pausit är lätt att använda, lätt att förstå och den lilla insats som behövs kan ge långsiktigt stor positiv effekt för din hälsa.

Du som medarbetare installerar Pausit via SLU:s software center.

Aktiviteter i SLU:s regi

Friskvårdsaktiviteter som arrangeras av SLU, t.ex. friskvårdsföreläsningar eller lunchyoga får göras på arbetstid om verksamheten tillåter och efter avstämning med närmaste chef.

Som SLU-anställd kan du delta i aktiviteter samt få rabatt till olika träningsanläggningar, se ortsvis nedan.

Alnarp

Aktiviteter

Digitala aktiviteter

  • Se den expanderbara menyn "Hela Sverige".

Rabatter

För att ta del av rabatterna nedan tar du vid köptillfället med dig din lönespecifikation som verifikation på anställning.

Actic

Du får bland annat 20 % på helårsmedlemskapet på samtliga Actic-anläggningar i Lund och Malmö, se pdf.

Fitness24Seven

Du får träna ett år för 2895 kr, se pdf.

Umeå

Aktiviteter

Campus gym

  • Gymmet är nyrenoverat och ligger på plan 1 (Skogishuset). Gymmet är gratis för all personal och studenter i Umeå. För att ta sig in i gymmet använder man sitt passerkort. 

Digitala aktiviteter

  • Se den expanderbara menyn "Hela Sverige".

Rabatter

För att ta del av rabatterna nedan tar du vid köptillfället med dig din lönespecifikation som verifikation på anställning.

Fitness24Seven

Du får träna ett år för 2895 kr, se pdf.

Uppsala

Årets upplaga av Hittaut har avslutats för 2022!

Hittaut är ett friskvårdsprojekt som arrangeras årligen av orienteringsklubben Linné. Med hjälp av karta eller GPS letar man efter checkpoints som finns placerade på vackra och intressanta platser runt om i Uppsala. Genom att registrera att man besökt checkpointsen är man med och deltar i utlottningen av fina priser, där varje registrerad checkpoint räknas som en lott.

Det här årets två vinnare är laget Energi och Teknik för flest checkpoints totalt, och Husdjurens utfodring & vård för flest checkpoints i snitt per fem bästa lagmedlemmar. Stort grattis till er!

Vi återkommer 2023 med en ny säsong. Information om detta kommer i vår. Mer information om Hittaut och SLU:s friskvårdssatsning finns här

Aktiviteter

Ultunapersonalens idrottsförening, UPIF

I Syltahallen bedrivs ett antal schemalagda aktiviteter, se schema. Om du vill vara med på en aktivitet hör du av dig till personen vars namn och telefonnummer/mejladress som står i aktiviteten.

Det finns också möjlighet för personal att boka tider för enskilt spel eller annat idrottsutövande, detta görs via TimeEdit. Det finns bland annat tennisnät, innebandymål, vollybollnät, basketkorgar, badmintonnät och två st bordtennisbord.

Access/behörighet till hallen ges  efter att en avgift på 100 kr/år är löst hos ULS IF. Det gör du under terminstid kl 12.15-13.00 på plats i IF- rummet på Ultuna Studentkårs hus Duhrevägen 6. Läs mer om Ultunapersonalens idrottsförening, UPIF.

Digitala aktiviteter

Se den expanderbara menyn "Hela Sverige".

Rabatter

För att ta del av rabatterna nedan tar du vid köptillfället med dig din lönespecifikation som verifikation på anställning.

Actic

Du får bland annat 20 % på helårsmedlemskapet på samtliga Actic-anläggningar i Uppsala, se pdf.

Fitness24Seven

Du får träna ett år för 2895 kr, se pdf.

Friskis och svettis

Du får årskort till studentpris.

Hela Sverige

Aktiviteter

Mindfulness

Lär dig och öva på mindfulness genom att delta i inspelade digitala meditationer. Meditation ökar vår mindfulness and förbättrar flera aspekter av vårt välbefinnande. Meditationerna leds av Linda-Maria Mårtensson i hennes roll som MBSR-instruktör (mindfulness-based stressreduction) genom hennes företag YOUR ASANA www.yourasana.nu

Ta del av mindfulness när du vill: 

Kontakt: Linda-Maria Mårtensson Your Asana info@yourasana.nu

Rabatter

För att ta del av rabatterna nedan tar du vid köptillfället med dig din lönespecifikation som verifikation på anställning.

Fitness24Seven

Du får träna ett år för 2895 kr, se pdf.