Friskvård

Senast ändrad: 03 maj 2024
Sportaktiviteter, bildkollage

Som SLU-anställd har du rätt till friskvårdsbidrag på högst 2000 kr/år för någon aktivitet som utgår från Skatteverkets riktlinjer för skattefria friskvårdsaktiviteter.

Godkända friskvårdsaktiviteter är bland annat gymnastik, styrketräning, spinning, bowling, racketsporter, lagsporter och motionsdans. Friskvårdsbidraget kan inte användas för att köpa utrustning eller betala personliga medlemsavgifter i föreningar eller andra sammanslutningar.

Se vilka motions- och friskvårdsförmåner som går att få ersättning för på Epassis hemsida.

Friskvårdsbidraget för hela året är 2000 kr men storleken beror på anställningstiden och tjänstgöringsgraden. Bidraget gäller även för dig som är föräldraledig eller sjukskriven.

Bidraget reduceras om du är tjänstledig enligt ovan kriterier. Det är alltid inköpsåret som berättigar till ersättning om inte max beloppet 2 000 kr redan erhållits. Bidraget ska nyttjas under pågående anställning. 

Utnyttja ditt friskvårdsbidrag genom Epassi

Blodomloppet 2024

Välkommen att delta i Blodomloppet 2024! Alla anställda vid SLU erbjuds kostnadsfritt deltagande. Mer information finns här.

Hittaut har dragit igång för 2024

Se mer information samt vinnare under den expanderbara menyn nedan, "Uppsala".

Pausit - för ditt välmående

Alla medarbetare på SLU har tillgång till pausprogrammet Pausit. Läs här om hur programmet fungerar och hur du installerar det.

Aktiviteter i SLU:s regi

Friskvårdsaktiviteter som arrangeras av SLU, t.ex. friskvårdsföreläsningar eller lunchyoga får göras på arbetstid om verksamheten tillåter och efter avstämning med närmaste chef.

Som SLU-anställd kan du delta i aktiviteter samt få rabatt till olika träningsanläggningar, se ortsvis nedan.

Alnarp

Aktiviteter

Digitala aktiviteter

  • Se den expanderbara menyn "Hela Sverige".

Rabatter

För att ta del av rabatterna nedan tar du vid köptillfället med dig din lönespecifikation som verifikation på anställning.

Actic

Du får bland annat 20 % på helårsmedlemskapet på samtliga Actic-anläggningar i Lund och Malmö, se pdf.

Fitness24Seven

Du får träna ett år för 3495 kr, se pdf.

Umeå

Aktiviteter

Campus gym

  • Gymmet är nyrenoverat och ligger på plan 1 (Skogishuset). Gymmet är gratis för all personal och studenter i Umeå. För att ta sig in i gymmet använder man sitt passerkort. 

Digitala aktiviteter

  • Se den expanderbara menyn "Hela Sverige".

Rabatter

För att ta del av rabatterna nedan tar du vid köptillfället med dig din lönespecifikation som verifikation på anställning.

Fitness24Seven

Du får träna ett år för 3495 kr, se pdf.

Uppsala

Aktiviteter

Hittaut har dragit igång för 2024!

Hittaut är ett friskvårdsprojekt som arrangeras årligen av orienteringsklubben Linné. Med hjälp av karta eller GPS letar man efter checkpoints som finns placerade på vackra och intressanta platser runt om i Uppsala. Genom att registrera att man besökt checkpointsen är man med och deltar i utlottningen av fina priser, där varje registrerad checkpoint räknas som en lott.

SLU är med i Friskvårdsutmaningen 2024, där varje institution/enhet tävlar i lag mot de andra institutionerna/enheterna. Mer information om Hittaut och SLU:s friskvårdssatsning finns här.

Villkoren för deltagande är att SLU centralt betalar hela avgiften för Hittaut.

Ni som har lag sen tidigare år kan sätta fart på dem och ni som inte har det kan starta ett lag och utmana granninstitutionen/enheten.

Anmäl lagnamn och lagledare till ida.nordin@slu.se. Enskilda lagdeltagare behöver inte anmälas utan de registreras enligt hanteringen i bifogad inbjudan. 

Välkomna att Hittaut i sommar! 

Ultunapersonalens idrottsförening, UPIF

I Syltahallen bedrivs ett antal schemalagda aktiviteter, se schema i TimeEdit. Om du vill vara med på en aktivitet hör du av dig till personen vars namn och telefonnummer/mejladress som står i aktiviteten.

Det finns också möjlighet för personal att boka tider för enskilt spel eller annat idrottsutövande, detta görs via TimeEdit. Det finns bland annat tennisnät, innebandymål, vollybollnät, basketkorgar, badmintonnät och två st bordtennisbord.

Access/behörighet till hallen ges  efter att en avgift på 100 kr/år är löst hos ULS IF. Det gör du under terminstid kl 12.15-13.00 på plats i IF- rummet på Ultuna Studentkårs hus Duhrevägen 6. Läs mer om Ultunapersonalens idrottsförening, UPIF.

Digitala aktiviteter

Se den expanderbara menyn "Hela Sverige".

Rabatter

För att ta del av rabatterna nedan tar du vid köptillfället med dig din lönespecifikation som verifikation på anställning.

Actic

Du får bland annat 20 % på helårsmedlemskapet på samtliga Actic-anläggningar i Uppsala, se pdf.

Fitness24Seven

Du får träna ett år för 3495 kr, se pdf.

Friskis och svettis

Du får årskort till studentpris.

Hela Sverige

Aktiviteter

Mindfulness

Lär dig och öva på mindfulness genom att delta i inspelade digitala meditationer. Meditation ökar vår mindfulness and förbättrar flera aspekter av vårt välbefinnande. Meditationerna leds av Linda-Maria Mårtensson i hennes roll som MBSR-instruktör (mindfulness-based stressreduction) genom hennes företag YOUR ASANA www.yourasana.nu

Ta del av mindfulness när du vill: 

Kontakt: Linda-Maria Mårtensson Your Asana info@yourasana.nu

Rabatter

För att ta del av rabatterna nedan tar du vid köptillfället med dig din lönespecifikation som verifikation på anställning.

Fitness24Seven

Du får träna ett år för 3495 kr, se pdf.