Pausit

Senast ändrad: 07 mars 2024

Alla medarbetare på SLU har tillgång till pausprogrammet Pausit.

Programmet är ett modernt och användarvänligt hjälpmedel för att förebygga problem som kan uppstå med kroppen vid för mycket stillasittande/monotont arbete. Pausit är lätt att använda, lätt att förstå och den lilla insats som behövs kan ge långsiktigt stor positiv effekt för din hälsa.

Du som medarbetare installerar Pausit via SLU:s software center.


Kontaktinformation

HR-specialisterna
HR-enheten, Personalavdelningen, SLU