Hoppa till huvudinnehåll

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (VH)

Här hittar du information som är specifik för dig som hör till fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (VH). Sådant som rör alla anställda finns på de centrala sidorna, som du når från huvudmenyn.

Skärmdump som visar megamenyn på fakutletssidan.

Mest besökta

Här finns länkar till några av de populäraste sidorna. Från menyn i sidans topp når du mer information om organisation, verksamhetsstöd och aktuellt (se bilden).

Ny organisation

En process pågår för en organisatorisk förändring som ska vara genomförd 1 januari 2024.

Integrationsprojektet

I det här projektet förbereds nu en organisatorisk integration av SLU Universitetsdjursjukhuset (UDS) och institutionen för kliniska vetenskaper (KV).

Växt som växer ur en grå trästubbe. Foto.

Nya veterinär- och djursjukskötarprogrammen

Utökningsprojektet ska ge förutsättningar för SLU att kunna öka antalet studieplatser enligt regeringens krav.

Eskulapstav. Illustration.

Ackrediteringsprocessen

Vart sjunde år ska vår veterinärutbildning utvärderas för att vi ska kunna behålla vår europeiska ackreditering. Våren 2024 är det dags igen. Den interna processen är redan igång.

Studenter

Nyheter från fakulteten

Kommande händelser vid fakulteten

Publicerad: 09 mars 2023 - Sidansvarig: sofia.webering.ekberg@slu.se
Loading…