Organisation och kontakt

Senast ändrad: 27 juni 2024

På sidorna under Organisation och kontakt hittar du information om fakultetens organisation och kontaktuppgifter.


Kontaktinformation

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, SLU
dekan.vh@slu.se, 018-67 10 00