Kontakter på institutionerna

Senast ändrad: 04 april 2024

Hitta rätt kontaktperson på VH:s institutioner.

Från 1:a januari 2024 har vi en ny organisation med tre instutioner. Prefekten är chef för en institution med ansvar för personal, ekonomi och arbetsmiljö. Uppdraget som prefekt och ställföreträdande prefekt är på tre år.

Husdjurens biovetenskaper (HBIO)

Tf prefekt: Anna Jansson
Tf stf prefekt:Ivar Vågsholm
  

Tillämpad husdjursvetenskap och välfärd (THV)

Tf prefekt: Ewa Wredle
Tf stf prefekt: Anna Wallenbeck

Kliniska vetenskaper (KV)

Prefekt: Bodil Ström Holst
Stf prefekt: Nils Fall

Norrländsk jordbruksvetenskap*

Den 1 januari 2023 upphörde NJV att vara en organisatorisk enhet. Vi fortsätter vår verksamhet på samma sätt som idag, bara inom nya organisatoriska enheter.
Länk till institutionens webbsida.

* Fakultetsgemensam fakultet mellan VH och NJ där VH är huvudfakultet