Kontakter på institutionerna

Senast ändrad: 01 september 2023

Hitta rätt kontaktperson på VH:s institutioner.

Prefekten är chef för en institution med ansvar för personal, ekonomi och arbetsmiljö. Uppdraget som prefekt och ställföreträdande prefekt är på tre år.

Anatomi, fysiologi och biokemi

Prefekt: Anna Jansson
Stf prefekt: Erika Roman
Institutionsstudierektor: Erik Pelve
Länk till institutionens webbsida.

Biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap

Prefekt: Ivar Vågsholm
Stf prefekt: Eva Tyden
Institutionsstudierektor: Malin Hagberg Gustavsson (bvf.isr@slu.se)  
Länk till institutionens webbsida.

Husdjurens miljö och hälsa

Tf prefekt: Anna Wallenbeck
Tf stf refekt: Anders Karlsson
Biträdande prefekt för grundutbildning: Lisa Lundin
Länk till institutionens webbsida.

Husdjurens utfodring och vård

Prefekt: Ewa Wredle
Stf prefekt: Mikaela Lindberg
Institutionsstudierektor: Cecilia Kronqvist/Hanna Eriksson (HUV.studierektor@slu.se)
Länk till institutionens webbsida.

Husdjursgenetik

Prefekt: Tomas Bergström
Stf prefekt: Erling Strandberg
Institutionsstudierektor: Anna Maria Johansson
Länk till institutionens webbsida.

Kliniska vetenskaper

Tf prefekt 2023: Marianne Grauers
Stf prefekt 2023: Nils Fall
Institutionsstudierektor: Lina Lindström (kv-studierektor@slu.se

Länk till institutionens webbsida.

Norrländsk jordbruksvetenskap*

Den 1 januari 2023 upphörde NJV att vara en organisatorisk enhet. Vi fortsätter vår verksamhet på samma sätt som idag, bara inom nya organisatoriska enheter.
Länk till institutionens webbsida.

* Fakultetsgemensam fakultet mellan VH och NJ där VH är huvudfakultet