Tillsammansprojektet

Senast ändrad: 08 mars 2023

Tillsammansprojektet lanserades i januari 2020 med utgångspunkten att inom befintliga strukturer och mandat förstärka och förbättra samarbetet mellan UDS och VH-fakulteten. Projektet är avslutat och slutrapporten publicerad.

Länken leder till Public 360 där du kan ladda ner projektets slutrapport. Logga in med samma uppgifter som du använder till jobbdatorn.


Kontaktinformation

Anders Bjurstam, projektledare för TILLSAMMANS
Mobil: 070 564 1650
E-postadress: anders.bjurstam@slu.se