Fakultetskansli

Senast ändrad: 03 maj 2023

Kansliets främsta uppgift är att bistå ledningen för fakulteten och dess institutioner med beslutsunderlag och administrativt stöd.

Personalen vid kansliet arbetar med övergripande planering, ärendeberedning, ekonomistyrning, remisshantering och uppföljning inom fakultetens olika verksamhetsområden. I flertalet nämnder och utskott är kanslipersonal sekreterare och förbereder sammanträden, bereder ärenden och upprättar protokoll.

Fakultetsdirektör

Marnie Hancke
Fakultetsdirektör
marnie.hancke@slu.se
018-67 34 89

Ekonomi

Inger Alderborn
Fakultetsekonom
inger.alderborn@slu.se
018-67 22 85

Jimmy Karlsson
Ekonom
jimmy.karlsson@slu.se
018-67 16 38

Ara Migoyan
Controller
ara.migoyan@slu.se
018-67 30 65

Fakultetshandläggare

Kristina Jungnelius
Fakultetshandläggare
kristina.jungnelius@slu.se
018-67 16 87

Forskarutbildning

Anette Wichman
Fakultetshandläggare forskarutbildning
anette.wichman@slu.se
018-67 23 16

Forskningssekreterare

Olle Håstad
Forskningssekreterare
olle.hastad@slu.se
018-67 26 95

Ann-Sofi Bergqvist
Forskningssekreterare
ann-sofi.bergqvist@slu.se
018-67 23 40

Fundraising

Åsa Formo
Fundraiser
asa.formo@slu.se
018-67 25 70

Grundutbildning

Karin Camp
Utbildningsledare
karin.camp@slu.se
018-67 26 65

Sofia Webering Ekberg
Utbildningshandläggare
sofia.webering.ekberg@slu.se
018-67 12 89

Stina Kling Olsson
Utbildningshandläggare
stina.kling.olsson@slu.se
018-67 16 85

Elin Jansson
Utbildningshandläggare
elin.jansson@slu.se
018-67 25 52

Jämställdhet och lika villkor

Malin Ekström
Jämställdhets- och likavillkorshandläggare
malin.ekstrom@slu.se
018-67 10 15

Kommunikatörer

Bettina Bäck
Kommunikatör
bettina.back@slu.se
018-67 30 67

Joanna Hagströms
Kommunikatör
joanna.hagstroms@slu.se
018-67 30 66

Koordinator

Katarina Cvek
Koordinator
katarina.cvek@slu.se
018-67 21 87