Utbildning

Senast ändrad: 06 december 2023

Det mesta du behöver finns på SLU:s centrala sidor för Stöd & service/Utbilda, men ibland finns information och stödfunktioner som är riktade specifikt till dig som arbetar på fakulteten. Det hittar du här.

Stöd till lärare, examinatorer, programstudierektorer och administratörer

Stöd till doktorander och handledare


Kontaktinformation

Karin Camp, utbildningsledare
Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, SLU
Karin.Camp@slu.se