VH:s presentation

Senast ändrad: 22 december 2022

Här finns en officiell presentation av VH-fakulteten. Den kan användas både internt och externt.

Presentationen är en grundpresentation kan anpassas och kompletteras beroende på målgrupp. Den är framtagen hösten 2021. 

Hämta hem - svensk version

Hämta hem - engelsk version


Kontaktinformation

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, SLU
dekan.vh@slu.se, 018-67 10 00