Mötesöversikt och protokoll

Senast ändrad: 09 mars 2023

Möten

2023 - vårtermin

Januari

10 januari - Lärarförslagsnämnden (LFN-VH)

18 januari - LFN-VH

24 januari - Nämnden för utbildning på forskarnivå (Fun-VH)

24 januari - LFN-VH

25 januari - Prefektrådet (PR)

Februari

1 februari - LFN-VH

7 februari - LFN-VH

8 februari - Fakultetsnämnden (FN-VH) 

13 februari - LFN-VH

15 februari - PR

21 februari - LFN-VH

27 februari - LFN-VH

28 februari - Fun-VH

28 februari - Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjursvetenskap (PN-VH)

Mars

7 mars - LFN-VH

13 mars - LFN-VH

21 mars - Fun-VH

21 mars - LFN-VH

22 mars - PR

27 mars - LFN-VH

29-30 mars - FN-VH

April

4 april - LFN-VH

18 april - Fun-VH

18 april - LFN-VH

24 april - LFN-VH

25 april - PN-VH

26 april - PR

Maj

2 maj - LFN-VH

8 maj - LFN-VH

10 maj - FN-VH

16 maj - LFN-VH

22 maj - LFN-VH

23 maj - Fun-VH

23 maj - JLV-kommittén

24 maj - PR

29 maj - Stipendiekommittén

30 maj - LFN-VH

30 maj - PN-VH

Juni

7 juni - LFN-VH

13 juni - LFN-VH

14 juni - FN-VH

15 juni - PR

21 juni - LFN-VH

27 juni - LFN-VH

2023 - hösttermin

Augusti

22 augusti - Lärarförslagsnämnden (LFN-VH)

29 augusti - LFN-VH

September

5 september - LFN-VH

7 september - Prefektrådet (PR-VH)

12 september - LFN-VH

12 september - Programnämnden (PN-VH)

13 september - Fakultetsnämnden (FN-VH)

19 september - LFN-VH

26 september - LFN-VH

Oktober

3 oktober - LFN-VH

10 oktober - LFN-VH

12 oktober - PR-VH

17 oktober - LFN-VH

18 oktober - FN-VH

19 oktober - PN-VH

24 oktober - LFN-VH

31 oktober - LFN-VH

November

7 november - LFN-VH

8 november - PR-VH

14 november - LFN-VH

14 november - PN-VH

21 november- LFN-VH

28 november- LFN-VH

December

5 december- LFN-VH

12 december - LFN-VH

12-13 december - FN-VH gemensamt möte med PR-VH

19 december - LFN-VH

Träffa VH:s dekaner

Under våren anordnas flera möten med VH-fakultetens ledning under lite skilda former. Här är datum och tider.

Digifika

Dekaner finnas tillgängliga digitalt för att träffa medarbetare. Länk till mötena skickas till din mejl.

• 24 mars 12.15–12.45.

• 5 maj 12.15–12.45.

• 16 juni 12.15–12.45.

Drop in-möten

Träffa fakultetens dekaner i Café Moccado i VHC.

• 10 mars 12.00–12.45.

• 21 april 12.00–12.45.

• 2 juni 12.00–12.45

Protokoll

Letar du efter protokoll från ett möte? Dessa finns i Public 360. För att kunna öppna länkarna till Public360 behöver din dator finnas inom SLU:s nätverk/vpn och ha Office Plugin för Public 360. Kontakta support@slu.se om du behöver hjälp.

Snabbguider till Public 360