Mötesöversikt och protokoll

Senast ändrad: 08 januari 2024

Möten

2024 - vårtermin

Januari

16 januari - Nämnden för utbildning på forskarnivå (Fun-VH)

19 januari - Lärarförslagsnämnden (LFN-VH)

29 januari - LFN-VH

Februari

6 februari - LFN-VH

7 februari - Fakultetsnämnden (FN-VH)

15 februari - Kommittén för jämställdhet och lika villkor (JLV-kommittén)

20 februari - LFN-VH

26 februari - LFN-VH

27 februari - Fun-VH

27 februari - Programnämnden (PN-VH)

Mars

5 mars - LFN-VH

11 mars - LFN-VH

25 mars - LFN-VH

27 mars - FN-VH

April

3 april - LFN-VH

8 april - LFN-VH

9 april - Fun-VH

16 april - LFN-VH

23 april - PN-VH

Maj

2 maj - FN-VH

16 maj - JLV-kommittén

20 maj - LFN-VH

21-22 maj - Docentföreläsningar

21 maj - Fun-VH

28 maj - LFN-VH

Juni

3 juni - LFN-VH

4 juni - PN-VH

10 juni - FN-VH

 

2024 - hösttermin

Augusti

 

September

11 september - Fakultetsnämnden (FN-VH)

Oktober

16 oktober - FN-VH

 

November

 

December

11 december - FN-VH

 

Träffa VH:s dekaner

Under våren anordnas flera möten med VH-fakultetens ledning under lite skilda former. Här är datum och tider.

Digifika

Dekaner finnas tillgängliga digitalt för att träffa medarbetare. Länk till mötena skickas till din mejl.

• 26 januari 12.15–12.45.

• 8 mars 12.15–12.45.

• 17 maj 12.15–12.45.

• 14 juni 12.15–12.45.

 

Drop in-möten

Träffa fakultetens dekaner i Café Moccado i VHC.

• 12 januari 12.00–12.45.

• 9 februari 12.00–12.45.

• 22 mars 12.00–12.45.

• 3 maj 12.00–12.45.

• 31 maj 12.00–12.45.

Protokoll

Letar du efter protokoll från ett möte? Dessa finns i Public 360. För att kunna öppna länkarna till Public360 behöver din dator finnas inom SLU:s nätverk/vpn och ha Office Plugin för Public 360. Kontakta support@slu.se om du behöver hjälp.

Snabbguider till Public 360