Mötesöversikt och protokoll

Senast ändrad: 06 september 2023

Möten

2023 - hösttermin

Augusti

22 augusti - Lärarförslagsnämnden (LFN-VH)

29 augusti - Forskarutbildningsnämnden (Fun-VH)

29 augusti - LFN-VH

September

7 september - Prefektrådet (PR-VH)

12 september - LFN-VH

12 september - Programnämnden (PN-VH)

13-14 september - Fakultetsnämnden (FN-VH)

19 september - LFN-VH

26 september - LFN-VH

27 september - Kommittén för jämställdhet och lika villkor (JLV-kommittén)

Oktober

3 oktober - Fun-VH

3 oktober - LFN-VH

11 oktober - LFN-VH

12 oktober - PR-VH

17 oktober - LFN-VH

18 oktober - FN-VH

19 oktober - PN-VH

24 oktober - LFN-VH

31 oktober - LFN-VH

November

6 november  Fun-VH

8 november - PR-VH

10 november - LFN-VH

14 november - LFN-VH

14 november - PN-VH

15 november - Docentföreläsningar

22 november- LFN-VH

28 november- LFN-VH

29 november - JLV-kommittén

December

5 december - Fun-VH

6 december - LFN-VH

12 december - LFN-VH

12 december - PN-VH

12-13 december - FN-VH gemensamt möte med PR-VH

18 december - LFN-VH

2024 - vårtermin

Januari

 

Februari

 

Mars

 

April

 

Maj

 

Juni

 

 

Träffa VH:s dekaner

Under hösten anordnas flera möten med VH-fakultetens ledning under lite skilda former. Här är datum och tider.

Digifika

Dekaner finnas tillgängliga digitalt för att träffa medarbetare. Länk till mötena skickas till din mejl.

• 18 augusti 12.15–12.45.

• 22 september 12.15–12.45.

• 20 oktober 12.15–12.45.

• 1 december 12.15–12.45.

 

Drop in-möten

Träffa fakultetens dekaner i Café Moccado i VHC.

• 8 september 12.00–12.45.

• 17 november 12.00–12.45.

• 15 december 12.00–12.45.

Protokoll

Letar du efter protokoll från ett möte? Dessa finns i Public 360. För att kunna öppna länkarna till Public360 behöver din dator finnas inom SLU:s nätverk/vpn och ha Office Plugin för Public 360. Kontakta support@slu.se om du behöver hjälp.

Snabbguider till Public 360