Programstudierektorer

Senast ändrad: 09 januari 2024

Programstudierektorer som är utsedda av PN-VH för mandatperioden 1 juli 2022 - 30 juni 2025.

Agronomprogrammet - husdjur

Anna Wistedt

Animal Science

Emma Ivarsson

Djur och hållbarhet

Anna Wistedt

Djursjukskötarprogrammet

Katrin Lindroth (ordinarie) 
Ann Hammarberg (biträdande)

Etologi och djurskydd

Claes Anderson

Hippologprogrammet

Åsa Gelinder Viklund

Veterinärprogrammet

Helene Hamlin (ordinarie) 
Karin Vargmar (ställföreträdande)

Utbildningsansvarig för tilläggsutbildningen

Jakub Babol


Kontaktinformation

Karin Camp, utbildningsledare
Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, SLU
Karin.Camp@slu.se