Programstudierektorer

Senast ändrad: 13 februari 2023

Programstudierektorer som är utsedda av PN-VH för mandatperioden 1 juli 2022 - 30 juni 2025.

Agronomprogrammet - husdjur

Anna Wistedt

Animal Science

Emma Ivarsson

Djur och hållbarhet

Anna Wistedt

Djursjukskötarprogrammet

Katrin Lindroth (ordinarie) 
Ann Hammarberg (biträdande)

Etologi och djurskydd

Claes Anderson

Hippologprogrammet/Hippolog - kandidatprogram

Åsa Gelinder Viklund

Veterinärprogrammet

Helene Hamlin (ordinarie) 
Karin Vargmar (ställföreträdande)

Utbildningsansvarig för tilläggsutbildningen

Jakub Babol


Kontaktinformation

Karin Camp, utbildningsledare
Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, SLU
Karin.Camp@slu.se