Forskningsanläggningar

Senast ändrad: 16 januari 2024

Vid fakulteten finns ett antal forskningsanläggningar som kan nyttjas av både forskare vid SLU och externa.

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap har flera moderna lokaler och forskningscentrum som gör det möjligt att bedriva högklassig forskning och utbildning:

Se alla forskningsanläggningar vid SLU på sidan Forskningsinfrastruktur.


Kontaktinformation

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, SLU
dekan.vh@slu.se, 018-67 10 00