Hoppa till huvudinnehåll

Utökningsprojektet

Regeringen har gett SLU ett utökat anslag för att universitet ska kunna ta emot fler studenter på veterinär- och djursjukskötarprogrammen.

Eskalupstav. Illustration.

Utvecklingsarbetet har börjat. Mångas kunskap och engagemang har varit till nytta och kommer att behövas framåt. Det här är inriktningen vi följer:

  • Veterinär- och djursjukskötarprogrammen ska vara dynamiska och hållbara studie- och arbetsmiljöer som utbildar trygga veterinärer och djursjukskötare.
  • Veterinärprogrammet ska öka antalet studenter med 45% och behöver utvecklas mer än djursjukskötarprogrammet. Det kan bli fråga om tuffa prioriteringar och olika synsätt kan stå mot varandra.
  • Djursjukskötarprogrammet ändrar inte sitt ramschema. Däremot behöver programmets innehåll utvecklas för att behålla sin kvalitet samtidigt som investeringar i infrastruktur och lokaler ska minimeras.
  • Utveckling av lokaler kommer att behövas, men fler lärare och medarbetare kommer att prioriteras. Det innebär att vi behöver tänka nytt och göra annorlunda för att våra lokaler och resurser ska räcka till fler studenter.
  • Det förväntas av oss att vi bygger program i världsklass, och det är ett hedrande uppdrag.

Nyheter

Publicerad: 02 januari 2024 - Sidansvarig: internkommunikation@slu.se

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap

Tel: 018-67 10 00
Besöksadress: Almas allé 8, Ultuna, Uppsala
Postadress: Box 7084, 750 07 Uppsala

Maila dina frågor och tips om utökningsprojektet

Skicka dina frågor, tips eller tankar som kan vara till nytta för utvecklingsarbetet till:

Projektgruppen
E-post:  nya-vet-dss@slu.se

Studentkåren
E-post: uu@vmf.se

Projektledare
Anders Bjurstam
E-post: anders.bjurstam@slu.se

Programnämndsordförande VH
Johanna Penell
E-post: johanna.penell@slu.se

Kommunikatör
Olof Bergvall
E-post: olof.bergvall@slu.se

Loading…