Projektstyrning

Senast ändrad: 16 mars 2023

Styrgrupp

Följande personer ingår i styrgruppen:

 • Pär Forslund, prorektor (ordförande)
 • Rauni Niskanen, dekan VH
 • Karin Kjellander, ordförande VMF
 • Martin Melkersson, universitetsdirektör

Ständigt adjungerade:

 • Anders Bjurstam, projektledare
 • Bo Asplund, Controller
 • Johanna Penell, vicedekan på VH med ansvar för utbildning på grund- och avancerad nivå

Ytterligare deltagare kan adjungeras efter behov.

Projektledning

 • Projektledare
 • Programnämndsordförande VH
 • Vicedekan med ansvar för klinisk samverkan
 • Föreståndare VHC
 • Institutionsstudierektorer VH
 • Programstudierektorer Vet
 • Programstudierektorer DSS
 • Driftshef Lövsta
 • Fakultetsdirektör
 • Planeringschef
 • GAHL-representant
 • Vice ordförande VMF
 • Controller

Projektdokument

Här publiceras allteftersom aktuell dokumentation som direktiv, planer och presentationer att använda som informationsstöd.

Organisation och bakgrund

Sammanfattningar från möten, workshops, mm

Workshops - Pre-kliniskt fokus

Workshop 1 - integrering, 2022-03-20

Workshop 2 - One Health, 2022-03-20

Workshop 3- digital undervisning, 2022-03-20

 

Workshops - Kliniskt fokus

Workshop 1 - integrering, 2022-03-27

Workshop 2 - klinkförberedande kurs, 2022-03-27

Workshop 3 - klinisk färdighetsträning, 2022-03-27

 

 

 

Relaterade sidor: