Medarbetarwebben

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (VH)

VH-fakultetens uppdrag är att bedriva högkvalitativ akademisk forskning och undervisning inom veterinärmedicin och husdjursvetenskap.


Det finns 1428 sidor som är taggade med VH-fakulteten:

Röbäcksdalens forskningsstationoch Röbäcksdalens forskningsladugård

Vi utför forskning och miljöövervakning inom en rad olika områden såsom jordbruksvetenskap,ekologi, klimatologi, fenologi, geokemi, biologi, agroekologi, markvetenskap, husdjursvetenskap,

Seniora miljöanalysspecialister - föreläsningar

Seniora miljöanalysspecialister - föreläsningar

Föreläsningar med SLU:s seniora miljöanalysspecialister fomaredaktion@slu.se Hösten 2020 utnämnde rektor SLU:s första seniora miljöanalysspecialister. Den 11 och 12 maj kommer de att hålla öppna,

Sacred Cow

Sacred Cow

Animalieproduktionens roll i ett hållbart livsmedelssystem futurefood@slu.se Välkommen till ett seminarium vid SLU med reflektioner och diskussioner om animalieproduktionens roll i ett hållbart

Värt att veta Ultuna

Värt att veta är korta föredrag om forskning på SLU. Forskningen på SLU vågar ifrågasätta etablerad kunskap och siktar på att lösa riktiga problem för en levande värld. Zoom-registrering Nya

Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi

Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi

Vi forskar, undervisar och informerar om djurens struktur och funktion vid hälsa, stress, sjukdom och i produktion, från molekylära mekanismer till hela djuret.

Biokonvertering av bioresurser som inte är livsmedel till nya foder för laxfisk - en nordisk strategi (NORDICFEED)

Nordiskt samarbete ska förbättra förutsättningarna för att utveckla hållbara, mikrobiellt baserade foderingredienser till laxfiskar producerade på olika restprodukter med hjälp av bioteknik.

Institutionen för husdjurens utfodring och vård

Institutionen för husdjurens utfodring och vård

Institutionen forskar och undervisar om idisslare, gris, fjäderfä, ren, fisk, häst och hund. Fokus är främst på husdjurens utfodring och skötsel med målet att skapa en uthållig och lönsam produktion

CANCELLED CAReNet PhD course: Construction of trial protocols for controlled clinical trials(2)

CANCELLED CAReNet PhD course: Construction of trial protocols for controlled clinical trials(2)

malin.gustavsson@slu.se May 11-15 2020, CAReNet again organizes a course on how to construct trial protocols for controlled clinical trials. The course has been very appreciated and CAReNet's

CANCELLED CAReNet PhD course: Construction of trial protocols for controlled clinical trials(2)

CANCELLED CAReNet PhD course: Construction of trial protocols for controlled clinical trials(2)

malin.gustavsson@slu.se May 11-15 2020, CAReNet again organizes a course on how to construct trial protocols for controlled clinical trials. The course has been very appreciated and CAReNet's

AFB Islandshästar

I detta forskningsprojekt studerar vi hur islandshästar förändrar sitt rörelsemönster när de töltar, passar eller går i en oren trav. Idag finns det ingen kunskap om hur vi på bästa sätt ska

Klassificering av komplexa rörelsemönster med hjälp av datorseende och maskininlärning

I internationella, tvärvetenskapliga forskningssamarbeten utvecklar vi smart teknologi som kan användas för att underlätta tidig och korrekt diagnostik av sjukdomar hos stordjur. Ortopediska skador

Loading…