Medarbetarwebben

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (VH)

VH-fakultetens uppdrag är att bedriva högkvalitativ akademisk forskning och undervisning inom veterinärmedicin och husdjursvetenskap.


Det finns 1191 sidor som är taggade med VH-fakulteten:
ingångsida AFB st 12/2

ingångsida AFB st 12/2

Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi Vi forskar, undervisar och informerar om djurens struktur och funktion vid hälsa, stress, sjukdom och i produktion, från molekylära mekanismer till

Vård på gård - ett vinnande koncept

Under konferensen "Djur Natur Hälsa 2019" som arrangerades i början av april av SLU Framtidens djur, natur och hälsa, möttes gröna företagare, offentliga upphandlare och forskare för att samverka

Lärardagen 2019

Välkomna till VH:s lärardag måndagen den 10 juni 2019. Tid: kl 8.45-15.30 Plats: Audhumbla, VHC, Ultuna Tema: Djuretik och hållbarhetsfrågor engagerar – hur skapar vi en bra arbetsmiljö för lärare

Country-led agri-food solutions for improved nutrition and health - What have we learned?

Country-led agri-food solutions for improved nutrition and health - What have we learned?

Seminarium: Country-led agri-food solutions for improved nutrition and health - What have we learned? simon.hallstan@slu.se Centrum för globala djursjukdomar (CGD) ordnar ett seminarium med Dr John

Country-led agri-food solutions for improved nutrition and health - What have we learned?

Country-led agri-food solutions for improved nutrition and health - What have we learned?

Seminarium: Country-led agri-food solutions for improved nutrition and health - What have we learned? simon.hallstan@slu.se Centrum för globala djursjukdomar (CGD) ordnar ett seminarium med Dr John

HUV Renhälsa ökad kunskap genom utbildning och information på nätet

Detta projekt, som drivs av SLU, SVA, Gård- och Djurhälsan (tidigare Svenska djurhälsovården) och Sametinget, syftar till att sprida och utveckla kunskap om renars sjukdomar och hälsa. I projektet

HUV Björnens predation på renar och förebyggande åtgärder

Syftet med projektet är att undersöka björnens predation på renar och utvärdera åtgärder för att minska predation på renkalvar. Projektet genomförs i två delar. I första delen (med datainsamling 2010

HUV Omtvistade landskap: Navigering mellan konkurrerande markanvändning och kumulativa effekter

Den industriella markanvändningen ökar ständigt och det finns ett sug efter att ”producera mer av allting”. Det gör att behovet ökar för en bra förvaltning av den gröna infrastrukturen och att

Disputation-Sorphea Sen

Disputation-Sorphea Sen

Disputation: Evaluation on alternative local protein sources in replacing trash fish in the diet for Asian Seabass (Lates Calcarifer) fun-vh@slu.se Sorphea Sen försvarar sin avhandling "Evaluation

AFB I Blickfånget

AFB I Blickfånget

I Blickfånget sowsan.taha@slu.se Här kan du läsa om våra personaler

Utlysning av uppdrag som programstudierektor för veterinärprogrammet

Utlysning av uppdrag som programstudierektor för veterinärprogrammet

Programnämnden för utbildningar inom veterinärmedicin och husdjursvetenskap (PN-VH) utlyser uppdraget som programstudierektor för Veterinärprogrammet. Tillträde är 2019-07-01 och uppdraget varar i

Prefekter till HMH och KV

Prefekter till HMH och KV

Det är nu klart vilka som kommer att ha uppdraget som prefekt på KV och HMH. På KV tillträder Nils Fall och på HMH fortsätter Anders Karlsson. I och med detta har samtliga av VH:s institutioner