Medarbetarwebben

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (VH)

VH-fakultetens uppdrag är att bedriva högkvalitativ akademisk forskning och undervisning inom veterinärmedicin och husdjursvetenskap.


Det finns 1500 sidor som är taggade med VH-fakulteten:

KV - Att förstå beslutsfattandet kring antibiotikaanvändning i kontrasterande länder och djurarter

Överanvändningen av antibiotika medför en ökad risk för att antibiotikaresistens (ABR) utvecklas. Vårt projekt undersöker vilka faktorer som bidrar till att ett land, veterinärklinik eller en

KV - Motiverande samtal som verktyg för minskad antibiotikaanvändning i animalieproduktionen

En av vår tids största utmaningar är att råda bot på ökande problem med antibiotikaresistens. Det är nödvändigt att minska antibiotikaanvändningen i animalieproduktionen och i större utsträckning

KV Knäledssjukdomarnas epidemiologi hos hund

Det huvudsakliga målet med projektet är att undersöka förekomsten av knäledssjukdomar hos hundar försäkrade i Agria. Detta genom att analysera data från deras databas. Fokus kommer läggas på att

KV Är det möjligt att definiera giftiga substanser utan djurförsök?

Ett projekt vid SLU kommer starta med målet att ta fram en ny metod där toxiska kemikaliers effekter på den tidiga embryoutvecklingen kan bedömas utan försöksdjur. Det kan vara möjligt att förutsäga

KV Utvärdering av Remote digital autopsy

Det huvudsakliga målet med projektet är att utvärdera en förenklad gårdsobduktionsmetod (Remote digital autopsy) för att se om den kan användas för att fastställa dödsorsak för nötkreatur under

KV Kan vi bekämpa EHEC vid sjukdomens källa?

Verotoxinproducerande Escherichia coli O157:H7 (VTEC O157) är en bakterie som utsöndras i infekterade nötkreaturs träck utan att de själva insjuknar. Vid spridning till människor kan konsekvenserna

VH-fakulteten

VH-fakulteten

För VH-fakultetens medarbetare VH och UDS Tillsammans En samlad webb för nämndvalet Tillsammansprojektet är ett samverkansprojekt mellan VH/KV och UDS i syfte att utveckla tankar och arbetssätt

Infektionssjukdomar i öga och mun hos svenska renar

På grund av klimatförändringen ökar behovet av att utfodra ren under vintern vilket i sin tur ökar risken för spridning av infektionssjukdomar. För att hitta strategier och förebyggande åtgärder

Erica Selin

Erica Selin

Selin E, Svensson K, Gravenfors E, Giovanoulis G, Iida M, Oskarsson A & Lundqvist J. (2021) Food contact materials: an effect-based evaluation of the presence of hazardous chemicals in paper and

Digital Almedalen direkt från Ultuna

Förberedelserna har pågått under flera veckor. 19 personer på plats under dagen då sändningen skedde och 33 personer som arbetat med planeringen av SLU:s Almedalsseminarier under våren.

Digital Almedalen direkt från Ultuna

Förberedelserna har pågått under flera veckor. 19 personer på plats under dagen då sändningen skedde och 33 personer som arbetat med planeringen av SLU:s Almedalsseminarier under våren.

Legendarisk dressyrryttare finansierar viktig hästforskning

Forskning om rubbad ämnesomsättning hos häst får nu ett välkommet tillskott från Ulla Håkansons stiftelse. Den legendariska dressyrryttaren ger ett bidrag på 1 miljon kronor till forskning vid

Loading…