Medarbetarwebben

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (VH)

VH-fakultetens uppdrag är att bedriva högkvalitativ akademisk forskning och undervisning inom veterinärmedicin och husdjursvetenskap.


Det finns 1223 sidor som är taggade med VH-fakulteten:

Hur god är lantbrukets beredskap?

Förra årets torka och en mer oförutsägbar politisk omvärld har satt fokus på Sveriges förmåga till självförsörjning av livsmedel i en avspärrningssituation. Om vi tänker bortom frågan om statens

HUV Förbättrat utnyttjande av regionalt odlade proteinfoder

Syftet med projektet är att göra det möjligt att på svenska mjölkgårdar i stor skala ersätta importerat, sojabaserat proteinfoder med gårdsprocessat kraftfoder från hemodlade eller regionalt inköpta

Institutionen för husdjurens utfodring och vård

Institutionen för husdjurens utfodring och vård

Institutionen forskar och undervisar om idisslare, gris, fjäderfä, ren, fisk, häst och hund. Fokus är främst på husdjurens utfodring och skötsel med målet att skapa en uthållig och lönsam produktion

Framtidens grisavel, vad händer?

Nyligen gick Nils Lundeheim, som under 43 år forskat kring grisavel, i pension. Här ger han sina tankar kring den svenska grisavelns framtida utveckling. Volymen på den svenska grisproduktionen har

Betande gotlandsruss gynnar biologisk mångfald

Trots internationella överenskommelser och nationella åtgärder minskar den biologiska mångfalden i Sverige och många andra delar av världen. I Sverige är en stor del av odlingslandskapets mångfald

Att hitta rätt åtgärder för bättre djurhälsa

Mjölkkogårdar är mycket komplexa system. Därför kan det vara svårt att veta vad man ska förändra för att få bäst effekt på djurhälsan, men det är till god hjälp att göra en systematisk analys av

Mjölk som inte koagulerar påverkar ostproduktionen

Mjölk som inte koagulerar är ett problem för ysterierna, eftersom ostutbytet kan bli lägre vilket ger ekonomiska förluster. Tidigare forskning har visat att det finns genetiska möjligheter att minska

Friskare höns när sensorer möter genetik

Aggressiva beteenden bland hönsen, såsom fjäderplockning och kannibalism, är oönskade i fjäderfäproduktionen och har stora konsekvenser för både ekonomi och djurvälfärd. För att övervaka och styra

Ingen spilld mjölk med salicylsyrabandage vid klövont

Klövspaltsinflammation är en smittsam och smärtsam klövsjukdom hos nötkreatur över hela världen. Den behandlas vanligen med antibiotika, men om sjukdomen inte upptäcks och behandlas i tid kan

Påverkar tomtidens längd sjukdomsförekomsten hos smågrisar?

Rotavirus och parasiten Cystoisospora suis räknas som viktiga orsaker till diarré hos smågrisar, både under diperioden och efter avvänjning. I en studie har vi undersökt om skötselfaktorer kan

Det går att korta robotens mjölkningstid

En mjölkningsrobot är en stor investering och det är viktigt såväl för gårdens ekonomi som för djurens välfärd och mjölkens kvalitet att den används optimalt. Tidsåtgången för varje mjölkning

Stora indirekta kostnader för rovdjursangrepp

Rovdjursangrepp på lantbruksdjur leder till indirekta kostnader för lantbrukare genom ökat arbete och minskad produktivitet. Syftet med vår studie var att undersöka de indirekta kostnaderna för

Loading…