Medarbetarwebben

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (VH)

VH-fakultetens uppdrag är att bedriva högkvalitativ akademisk forskning och undervisning inom veterinärmedicin och husdjursvetenskap.


Det finns 1005 sidor som är taggade med VH-fakulteten:
Disputation-Bingjie Li

Disputation-Bingjie Li

Disputation: Genetic properties of feed efficiency and related traits in dairy cattle fun-vh@slu.se Bingjie Li försvarar sin avhandling "Genetic properties of feed efficiency and related traits in

Disputation: Ellinor Spörndly-Nees

Disputation: Ellinor Spörndly-Nees

Disputation: Male reproductive health in environmental research fun-vh@slu.se Ellinor Spörndly-Nees försvarar sin avhandling "Male reproductive health in environmental research ". Audhumbla, VHC,

Disputation: Ellinor Spörndly-Nees

Disputation: Ellinor Spörndly-Nees

Disputation: Male reproductive health in environmental research fun-vh@slu.se Ellinor Spörndly-Nees försvarar sin avhandling "Male reproductive health in environmental research ". Audhumbla, VHC,

Disputation: Josefin Söder

Disputation: Josefin Söder

Disputation: Metabolic variations in canine overweight fun-vh@slu.se Josefin Söder försvarar sin avhandling "Metabolic variations in canine overweight". Audhumbla, VHC, Ultuna Uppsala Josefin

Informationskväll: Dräktighet, förlossning och den nyfödda kattungen

Informationskväll: Dräktighet, förlossning och den nyfödda kattungen

Informationskväll om kattens dräktighet, förlossning och den nyfödda kattungen Den 22 november är kattägare och uppfödare hjärtligt välkomna till Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala för en

Institutionen för husdjurens miljö och hälsa

Institutionen för husdjurens miljö och hälsa

Vi arbetar med att öka kunskaperna om sambanden mellan inhysning, skötsel, utfodring, stallmiljö, djurhälsa, djurbeteende, djurskydd och den yttre miljön . Detta sker genom forskning, undervisning

Disputation: Josefin Söder

Disputation: Josefin Söder

Disputation: Metabolic variations in canine overweight fun-vh@slu.se Josefin Söder försvarar sin avhandling "Metabolic variations in canine overweight". Audhumbla, VHC, Ultuna Uppsala Josefin

Informationskväll: Dräktighet, förlossning och den nyfödda kattungen

Informationskväll: Dräktighet, förlossning och den nyfödda kattungen

Informationskväll om kattens dräktighet, förlossning och den nyfödda kattungen Den 22 november är kattägare och uppfödare hjärtligt välkomna till Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala för en

ingångsida AFB st 12/2

ingångsida AFB st 12/2

Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi Vi forskar, undervisar och informerar om djurens struktur och funktion vid hälsa, stress, sjukdom och i produktion, från molekylära mekanismer till

Ny standardsida ST29/01

Vilka regler finns för djurförsök i Sverige? Alla som utför djurförsök måste ha tillstånd till detta från Jordbruksverket (SJV) Varje försök måste vara godkänt av en djurförsöksetisk nämnd och alla

Disputation-Allison Stewart

Disputation-Allison Stewart

Disputation: Endocrine response to illness in sick horses fun-vh@slu.se Allison Stewart försvarar sin avhandling "Endocrine response to illness in sick horses". Audhumbla, VHC, Ultuna Uppsala

Disputation-Allison Stewart

Disputation-Allison Stewart

Disputation: Endocrine response to illness in sick horses fun-vh@slu.se Allison Stewart försvarar sin avhandling "Endocrine response to illness in sick horses". Audhumbla, VHC, Ultuna Uppsala