Medarbetarwebben

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (VH)

VH-fakultetens uppdrag är att bedriva högkvalitativ akademisk forskning och undervisning inom veterinärmedicin och husdjursvetenskap.


Det finns 1518 sidor som är taggade med VH-fakulteten:

KV-ROADMAP: Förändrade tänkesätt kring antibiotikaanvändning inom djurproduktionen

ROADMAP ska främja övergången till en ansvarsfull antibiotikaanvändning inom djurproduktion i olika sammanhang, genom att stötta en omprövning av beslutssystem inom livsmedelskedjan. R ethinking o f

Kosläpp på Röbäcksdalen

Kosläpp på Röbäcksdalen

De första dagarna i juni fick korna i ladugården på Röbäcksdalen komma ut på bete. I en första vända var det 50 kor som sprang ut i solskenet. SVT Västerbotten var på plats och filmade. De pratade

Tre SVT-reportage om kalvar-som-gar-lange-med-korna

Fungerar det att låta kalvarna gå kvar hos sina mammor i modern mjölkproduktion? Se tre reportage direkt från stallet där det spännande försöket pågår. Vid SLU i Uppsala pågår ett forskningsprojekt

Varm vinter och kall vår . . .

Minusgrader och lite snö syntes i delar av Skåne härom natten, i mitten på maj, samtidigt som gårdar på sociala media stolt lägger ut bilder på första ”huggningen”* av gräs. Om framtiden kan vi inget

Olika framtider för grisarna

Efterfrågan på griskött ökar i världen när många länder reser sig från fattigdom. Samtidigt ökar kraven på klimatsmart köttproduktion. I EU-projektet SusPig skissar vi på två scenarier. Maxad

Egenskaper hos ekologiska kor av olika ras

Inom ekologisk produktion rekommenderas producenter ofta använda lokala raser. Dock saknas vetenskapliga belägg för hur lokala raser fungerar under de förhållanden som råder inom ekologisk

Framtidens foder bygger på kretslopp

Vår forskning handlar om hur vi kan selektera mellan tusentals möjliga mikrober, för att isolera de som lönar sig för en mer detaljerad utvärdering. I nuläget är fiskfoder huvudkandidaten, då

Mindre metan med havre i fodret

För ett antal år sedan var havre det vanligaste spannmålsslaget i mjölkkornas foderstat, men nu för tiden är det betydligt vanligare med korn. Dock visar studier att mjölkavkastningen är minst lika

Släktskap mellan fårraser

I detta projekt undersökte vi släktskap och genetisk variation hos fem svenska fårraser; Gutefår, Gotlandsfår, Klövsjöfår, Dalapälsfår och Fjällnäsfår. Vi undersökte DNA-variationen på 600 000

Uppfödning av korsningsstutar på grovfoder och naturbete

Användning av köttrassemin i mjölkbesättningar kan vara ett sätt att höja värdet på slaktkroppen genom att både slaktkroppstillväxt och formklass förbättras. Effekten av att använda köttras på

God ekonomi med mjölkraskorsning

Intresset för korsning mellan mjölkraser ökar i Sverige, vilket ökar behovet för mer kunskap rörande korsningsavel – särskilt om dess ekonomiska konsekvenser. I denna studie simulerades

Fullfoder till grisar

Att ge ensilage till grisar kan höja djurvälfärden, eftersom det ger mer av födosöksbeteende och mindre av skadliga beteenden mellan grisarna i boxen. Utfodringen kräver dock mycket arbete och ofta

Loading…