Medarbetarwebben

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (VH)

VH-fakultetens uppdrag är att bedriva högkvalitativ akademisk forskning och undervisning inom veterinärmedicin och husdjursvetenskap.


Det finns 1503 sidor som är taggade med VH-fakulteten:
CRU webinar: Mechanisms of ozonated carbamazepine toxicity/teratogenicity in zebrafish (Danio rerio) embryos elucidated through gene regulatory network analysis

CRU webinar: Mechanisms of ozonated carbamazepine toxicity/teratogenicity in zebrafish (Danio rerio) embryos elucidated through gene regulatory network analysis

Welcome to CRU's webinar October 28. Ehsan Pashay Ahi, Post doc at Department of Organismal Biology, Comparative Physiology, will present his work with the title "Mechanisms of ozonated carbamazepine

Disputation-Adalinda Hernández

Disputation-Adalinda Hernández

Disputation: Tropical paradise - is it for cows? Animal welfare of cattle raised under tropical conditions fun-vh@slu.se Adalinda Hernández försvarar sin avhandling "Tropical paradise - is it for

Disputation-Adalinda Hernández

Disputation-Adalinda Hernández

Disputation: Tropical paradise - is it for cows? Animal welfare of cattle raised under tropical conditions fun-vh@slu.se Adalinda Hernández försvarar sin avhandling "Tropical paradise - is it for

Hippocampus 2020 - Akut sjuk eller skadad häst - vad gör man?

Hippocampus 2020 - Akut sjuk eller skadad häst - vad gör man?

Hippocampus 2020 - Akut sjuk eller skadad häst - vad gör man? mia.hellstrom@slu.se Hippocampusdagen kommer att gå av stapeln fredagen den 6 november och årets tema kommer att vara Akut sjuk eller

CRU webinar: Mechanisms of ozonated carbamazepine toxicity/teratogenicity in zebrafish (Danio rerio) embryos elucidated through gene regulatory network analysis

CRU webinar: Mechanisms of ozonated carbamazepine toxicity/teratogenicity in zebrafish (Danio rerio) embryos elucidated through gene regulatory network analysis

Welcome to CRU's webinar October 28. Ehsan Pashay Ahi, Post doc at Department of Organismal Biology, Comparative Physiology, will present his work with the title "Mechanisms of ozonated carbamazepine

CRU webinar: Viral infections and preeclampsia

CRU webinar: Viral infections and preeclampsia

Welcome to CRU's webinar November 26. Susanne Lager, Researcher at the Department of Women’s and Children’s Health, will present her work with the title "Viral infections and preeclampsia". The

CRU webinar: Viral infections and preeclampsia

CRU webinar: Viral infections and preeclampsia

Welcome to CRU's webinar November 26. Susanne Lager, Researcher at the Department of Women’s and Children’s Health, will present her work with the title "Viral infections and preeclampsia". The

REINFEED

Kort- och långsiktiga effekter av vintermatning på renars framtida förmåga att utnyttja naturliga betesmarker Extensiva produktionssystem, som renskötsel, utnyttjar djurens anpassning till miljön och

ReiGN reindeer husbandry in a globalizing North

Resilience, adaptations and pathways for actions ReiGN är ett nordiskt kompetenscentrum, finansierat av NordForsk, som omfattar ett brett forskningsfält och inkluderar genetik, evolutionsteori,

Optimerad skötsel och näringsförsörjning vid kläckning för en robustare kyckling

I projektet utvärderas effekten av bioaktiva substanser från brunalger eller svampbiomassa i kycklingens första foder. Slaktkycklingarna i försöken kommer antingen att ha tillgång till foder och

Mother knows best; a virtual system of ‘maternal care’ to promote welfare in chickens

This project aims to develop a virtual system of maternal care using video and audio signals to improve the naturalness of rearing conditions of newly hatched chicks and promote natural behaviours,

Ko och kalv tillsammans

Kan man låta kalven gå kvar hos kon i system med automatisk mjölkning? Hur påverkar det mjölkavkastning och kalvens tillväxt, hälsa och fertilitet? Vid SLU i Uppsala pågår nu ett forskningsprojekt

Loading…