Medarbetarwebben

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (VH)

VH-fakultetens uppdrag är att bedriva högkvalitativ akademisk forskning och undervisning inom veterinärmedicin och husdjursvetenskap.


Det finns 1303 sidor som är taggade med VH-fakulteten:

Aquafresh

SLU och Örebro universitet/Grythyttan, utvecklar nu gemensamt metodik för att bättre förstå hur man kan förbättra själva odlingen av fisk, inte bara för mer miljövänlig produktion med hög djurvälfärd

HUV Ny slåtterteknik för fraktionering i två kvaliteter vid vallskörd

Projektet undersöker de biologiska förutsättningarna för att vid slåtter dela upp vallmaterial i två höjdfraktioner till två olika näringsmässiga kvaliteter. Slåttervallar för mjölkkor skördas ett

Värt att veta på Ultuna

Här presenteras höstens program i föreläsningsserien Värt att veta. Värt att veta är korta föredrag om forskning på SLU. Forskningen på SLU vågar ifrågasätta etablerad kunskap och siktar på att lösa

SwACCS

SwACCS

Introduktion till SwACCS, ett nytt konsortium för samverkan inom kemikalier, hälsa och miljö simon.hallstan@slu.se Vi bjuder in alla på SLU som är engagerade i forskning och undervisning om olika

Seminar on Streptococcus equi subspecies equi infection in horses:

Seminar on Streptococcus equi subspecies equi infection in horses:

Seminar on Streptococcus equi subspecies equi infection in horses SLU Future Animals, Nature and Health in collaboration with Department of Clinical Sciences at SLU, proudly presents a seminar: ~

Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi

Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi

Vi forskar, undervisar och informerar om djurens struktur och funktion vid hälsa, stress, sjukdom och i produktion, från molekylära mekanismer till hela djuret.

Seminar on Streptococcus equi subspecies equi infection in horses:

Seminar on Streptococcus equi subspecies equi infection in horses:

Seminar on Streptococcus equi subspecies equi infection in horses SLU Future Animals, Nature and Health in collaboration with Department of Clinical Sciences at SLU, proudly presents a seminar: ~

I Blickfånget Erika Roman

Erika Roman började år 2019 på AFB som professor i husdjurens neurofysiologi. Hennes forskning rör neurovetenskapliga beteendestudier och mer specifikt individuella skillnader i beteende och

Green Care konferens

Green Care konferens

Ett stort tack till alla som deltog på den första Green Care konferensen som hölls den 27-28 september 2016 på SLU i Skara. Det blev två härliga dagar i Skara med många olika föreläsningar,

Stefan Gunnarsson, uthållig animalieproduktion

Stefan Gunnarsson är expert på uthållig animalieproduktion i stora besättningar. Genom att förbättra djurhälsan minskar vi miljöbelastningen i de allt större besättningarna för lantbruksdjur. En

Sofia Boqvist, livsmedelssäkerhet

Sofia Boqvist är expert på livsmedelssäkerhet och riskanalys. Jag vill bidra till kunskapsuppbyggnad om hur tillgång till säkra livsmedel kan säkerställas för en växande befolkning.

Bodil Ström Holst, sällskapsdjur

Bodil Ström Holst är expert på sällskapsdjurens hälsa och sjukdomar, särskilt hund och katt.

Loading…