Medarbetarwebben

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (VH)

VH-fakultetens uppdrag är att bedriva högkvalitativ akademisk forskning och undervisning inom veterinärmedicin och husdjursvetenskap.


Det finns 1056 sidor som är taggade med VH-fakulteten:
Institutionen för husdjurens utfodring och vård

Institutionen för husdjurens utfodring och vård

Institutionen forskar och undervisar om idisslare, gris, fjäderfä, ren, fisk, häst och hund. Fokus är främst på husdjurens utfodring och skötsel med målet att skapa en uthållig och lönsam produktion

Ny Resurs ute

SLU:s personaltidning på webben har kommit ut med terminens sista nummer. Du har fått den i din mejl men du kan här klicka dig direkt till förstasidan. Här är länken till Resurs https://resurs.slu.se

Gunnar Carlsson

Gunnar Carlsson

gunnarc Jag arbetar som forskare inom akvatisk miljötoxikologi och fortlöpande miljöanalys. Jag har arbetat mycket med undersökningar om toxikologiska effekter av miljögifter på utvecklingen av

Aktuellt

Aktuellt

Här presenterar vi kommande större händelser vid institutionen. Ewen 2018 European Workshop on Equine Nutrition

Alnarps Nötköttsdag 2018

Alnarps Nötköttsdag vände sig till nötköttsföretagare, rådgivare, lärare, studenter, forskare och andra intresserade inom nötköttsbranschen. Inriktningen på årets dag var: Svensk nötköttsproduktions

Alnarps Nötköttsdag 2018

Alnarps Nötköttsdag vände sig till nötköttsföretagare, rådgivare, lärare, studenter, forskare och andra intresserade inom nötköttsbranschen. Inriktningen på årets dag var: Svensk nötköttsproduktions

Anna Jansson

Anna Jansson

Anna Jansson mia.hansson@hotmail.com annaj Forskningsintressen:  Jag är professor i husdjurens fysiologi och mina huvudsakliga fokusområden är arbets-, tränings- och näringsfysiologi, vätske- och

SLU blir värd för internationell hästkonferens

Nästa gång det stora internationella hästförskarmötet International Conference of Equine Exercise Physiology (ICEEP) anordnas är det SLU som står som värd. Det beslutades vid det senaste mötet i

SLU blir värd för internationell hästkonferens

Nästa gång det stora internationella hästförskarmötet International Conference of Equine Exercise Physiology (ICEEP) anordnas är det SLU som står som värd. Det beslutades vid det senaste mötet i

Prof. emeritus Ingvar Ekesbo 90 år!

Som en hyllning till professor emeritus Ingvar Ekesbo som fyllt 90 år och som varit verksam vid vår institution, anordnades den 29 november ett symposium med inriktning på Ingvars ämnesområden

Institutionen för husdjurens miljö och hälsa

Institutionen för husdjurens miljö och hälsa

Vi arbetar med att öka kunskaperna om sambanden mellan inhysning, skötsel, utfodring, stallmiljö, djurhälsa, djurbeteende, djurskydd och den yttre miljön . Detta sker genom forskning, undervisning

NoR-utdelningen 2018 på Ultuna

Nu har medarbetare på SLU i Uppsala tilldelats utmärkelsen för nit och redlighet i rikets tjänst. Vid ceremonin den 29 november delade rektor Peter Högberg ut utmärkelserna till de medarbetare som