Forska

Senast ändrad: 16 december 2022

Det mesta du behöver finns på SLU:s centrala sidor för Stöd & service/Forska. Ibland finns information och stödfunktioner som är riktade specifikt till dig som arbetar på fakulteten. Det hittar du här.

Kolla NJ:s motsvarande sida, där innehållet är mer inriktat mot stöd/resurser för forskare.

Nedan är taget från nuvarande VH-sida. Känns inte som info till forskare i första hand.

För dig som är forskare på SLU

Här hittar du länkar till sidor som berör forskning och forskare vid SLU.

För forskare på VH-fakulteten

Kommunikationsstöd

På fakultetens sidor på externwebben finns beskrivning av den forskning som pågår, resultat, m m. Om ditt projekt saknas bland projektbeskrivningarna, kontakta webbpubliceraren på din institution så får du hjälp.

På respektive institutions webbsida finns också information om vilken forskning de bedriver.


Kontaktinformation

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, SLU
dekan.vh@slu.se, 018-67 10 00