Projektbeskrivningar på webben

Senast ändrad: 16 januari 2024

På SLU:s webb finns två sätt att presentera forskning. För pågående projekt används en projektsida och publicerade vetenskapliga artiklar kan presenteras i Kunskapsbanken.

Projektsida

Alla pågående forskningsprojekt kan ha en beskrivande projektsida. På VH-fakulteten publiceras alla projektsidor på ett och samma ställe på webben. Sidan skapas och publiceras av din institutions webbpublicerare enligt det underlag du själv gör enligt en färdig mall.

Försök skriv på ett intressant sätt och så att den som inte är insatt i ämnet kan förstå innehållet. Använd mallen och mejla till institutionens webbpublicerare/kommunikatör, som publicerar sidan. Stora delar av underlag finns redan i din populärvetenskapliga beskrivning när du skrev din ansökan. Ladda hem malldokument för projektsidor

Projektsidans innehåll

  • Beskrivande huvudrubrik (ca 60-70 tecken inklusive blanksteg)
  • En ingress där syftet med projektet förtydligas (ca 300-500 tecken inklusive blanksteg)
  • En brödtext som varför projektet är viktigt, hypotes och ev. en kort bakgrund. Om det finns mycket information, dela upp och använd mellanrubriker. (ca 1000- max. 2000 tecken ink blanksteg)
  • Tydliga kontaktuppgifter på alla i projektet (ange för- och efternamn, titel samt institutions- och fakultetstillhörighet och länk till CV-sida)
  • Projektets start- och eventuellt slutdatum samt finansiär
  • En bra bild som illustrerar projektet ink. en bildbeskrivning av vad som visas/föreställer samt vem som är fotograf/ägare av bilden (minsta storlek: 300x300 px). Har du ingen bra bild, kika i SLU:s

Kunskapsbanken

Kunskapsbanken är SLU:s nyhetssida för projekt med publicerade vetenskapliga artiklar. Ladda ner mallfilen nedan och ta hjälp av en kommunikatör / webbpublicerare för att få sidan publicerad i kunskapsbanken. Nyheten ska före publicering godkännas av kommunikationsavdelningen. Se mer i instruktioner för kunskapsbanken.


Kontaktinformation

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, SLU
dekan.vh@slu.se, 018-67 10 00