Publicera i kunskapsbanken

Senast ändrad: 11 december 2023

Kunskapsbanken innehåller populärvetenskapligt skrivna och kunskapsinriktade artiklar med längre hållbarhet än en nyhet. Du har som webbpublicerare möjlighet att publicera bearbetade inslag i kunskapsbanken.

Syftet med kunskapsbanken är att förmedla kunskap till intressenter, beslutsfattare, finansiärer, intresserad allmänhet m.fl. Därför måste språket vara klart och fackuttryck förklaras, liksom för nyheter och pressmeddelanden.

Vad passar i kunskapsbanken?

I kunskapsbanken ska man kunna läsa om rön från SLU:s forskning och miljöanalys, kunskapsförmedling från SLU:s experter i SLU-anknutna frågor, intervjuer med SLU-forskare etc.

 • Inslagen bör som regel ha länkar till en vetenskaplig artikel, rapport eller annan högkvalitativ källa. Det kan vara delresultat eller avslutade projekt.
 • Populärvetenskapliga artiklar med ämnesinriktning som skrivs till tryckta SLU-publikationer kan också läggas in i kunskapsbanken efter viss bearbetning.
 • Intervjuer med SLU-forskare, som ofta finns i Resurs eller andra SLU-publikationer, hör också hemma i kunskapsbanken om de har kunskapsinnehåll.
 • Om du redan har publicerat en intressant webbnyhet med hållbart faktainnehåll, kan du i efterhand omarbeta den till en artikel i kunskapsbanken. Det kan röra sig om att ta bort nyhetsvinkeln i rubrik och ingress, och fokusera på att förklara sammanhangen, berätta om de viktigaste resultaten och om vad de nya rönen kan komma att användas till.
 • Ett alternativ är att lägga den matigaste delen (bakgrund, faktaruta, etc.) om ett ämne i kunskapsbanken och parallellt publicera en kort webbnyhet som länkar till kunskapsbanksinslaget. Observera att om det är ett pressmeddelande som länkar dit ska publiceringen ske samtidigt.
 • Lägg gärna in länkar till lämpligt videomaterial, exempelvis i SLUplay.

Sidans topp

Uppmuntra bidrag till kunskapsbanken – lathund för forskare och miljöanalytiker

Uppmuntra gärna dina forskare och miljöanalytiker att bidra med populärvetenskapligt material till kunskapsbanken. Här finns en lathund som du kan peka på för att få in underlag att publicera:

Skapa en kunskapsbanksartikel – steg för steg

Du skriver själv eller bearbetar underlag från forskare och miljöanalytiker till populärvetenskaplig form. Det kan vara en text, en podd eller en film som är huvudmaterialet. 

Gör en kunskapsbanksartikel

 1. Stå på den mapp du vill publicera i under [Kunskapsbank] EW i strukturträdet. (Det går att lägga artiklar i aktuell årsmapp alternativt i eventuell ämnesmapp som skapats för din institution, program, fakultet, eller liknande.) Skapa en ny sida av sidtypen Standardsida. 
 2. Följ sedan gången steg för steg på sidan Nyhetsartikel förutom vad gäller nyhetstaggar och spegling av nyheter.
 3. Under fliken Innehåll, fyll i relevanta kunskapsbankstaggar, en eller flera. Ange eventuellt också andra taggar som institution, fakultet, verksamhetsområde, etc. När du har gjort det kommer den blå flärpen ”Ur SLU:s kunskapsbank” att visas på sidan. De valda kunskapsbankstaggarna kommer också att visas längst ner på sidan.
 4. Ange textförfattare i kursiv stil nederst under brödtexten. Text: Namn Efternamn. Det är viktigt för att biblioteket ska kunna veta vem som ska få tillgodoräkna sig inslaget som en populärvetenskaplig publikation. 
 5. Finns det en engelsk översättning av kunskapsbanksinslaget ska den publiceras som språkversion av den svenska sidan.

Sidans topp

Visa i sidlistningar och listningsblock

 1. Din sida kommer att listas i sidlistningen för alla kunskapsbankssidor och i sidlistningar för de valda kunskapsbankstaggarna, på svenska respektive engelska.
 2. Du kan också göra egna sidlistningssidor och listningsblock på ingångssidor för de kunskapsbanksartiklar som har taggats med en eller flera av de taggar du vill visa upp. Se exempel.

En sida - flera listningar

Ett bra exempel på hur du kan visa upp dina forskningsresultat både i kunskapsbanken och på din egen organisatoriska enhets sida är VH-fakultetens sidlistning Kunskapsbank - om forskning vid VH.

Dessa standardsidor är publicerade och taggade i kunskapsbanken och kan ändå visas upp i en sådan här sidlistning. De har lagts i en behållare under kunskapsbanken och är även taggade med de forskningsämnen som fakulteten jobbar inom.

Sidans topp

Försvunna artiklar från år 2016 och bakåt

Det är alla årsmappar med kunskapsbanksartiklar äldre än år 2016 som försvunnit under sommaren 2019. De äldre men ändå användbara artiklarna låg i en arkivmapp Kunskapsbank: arkiv som någon har raderat av misstag. De kan inte hittas i papperskorgen.

De försvunna artiklarna finns kvar i arkivkopior na på våra webbpublicerarsidor. Är det en viktig artikel kan du som webbpublicerare kopiera innehållet, uppdatera det och göra en ny sida i kunskapsbanken med nytt datum. Ett sätt att hålla webben aktuell. 

Sidans topp