Publicera i kunskapsbanken

Senast ändrad: 07 februari 2019

Kunskapsbanken innehåller populärvetenskapligt skrivna och kunskapsinriktade artiklar med längre hållbarhet än en nyhet. Du har som webbpublicerare möjlighet att publicera bearbetade inslag i kunskapsbanken.

Syftet med kunskapsbanken är att förmedla kunskap till intressenter, beslutsfattare, finansiärer, intresserad allmänhet m.fl. Därför måste språket vara klart och fackuttryck förklaras, liksom för nyheter och pressmeddelanden.

Nyhet eller kunskapsbank?

En nyhet är en kort text med en nyhetsvinkel (nyutkommen bok, nyinvigd lagård, stora forskningspengar på ingång etc.) medan ett kunskapsbanksinslag inte har direkt nyhetsvärde utan är intressant under längre tid.

Det kan vara svårt att avgöra vad man ska publicera som nyhet och vad som passar i kunskapsbanken. Ta därför först kontakt med adm.press@slu.se, för att få hjälp med att bedöma var din text bäst kan passa.

Vi kan också hjälpa till med att anpassa texten. Om vi ser att ett kunskapsbanksinslag publiceras utan att uppfylla kvalitetskraven, kontaktar vi dig.

Vad passar i kunskapsbanken?

I kunskapsbanken ska man kunna läsa om rön från SLU:s forskning och miljöanalys, kunskapsförmedling från SLU:s experter i SLU-anknutna frågor, intervjuer med SLU-forskare etc..

 • Inslagen bör ha länkar till en vetenskaplig artikel, rapport eller annan högkvalitativ källa. Det kan vara delresultat eller avslutade projekt.
 • Populärvetenskapliga artiklar med ämnesinriktning som skrivs till tryckta SLU-publikationer kan också läggas in i kunskapsbanken efter viss bearbetning.
 • Intervjuer med SLU-forskare, som ofta finns i Resurs eller andra SLU-publikationer, hör också hemma i kunskapsbanken om de har kunskapsinnehåll.
 • Om du redan har publicerat en intressant webbnyhet med hållbart faktainnehåll, kan du i efterhand omarbeta den till en artikel i kunskapsbanken. Det kan röra sig om att ta bort nyhetsvinkeln i rubrik och ingress, och fokusera på att förklara sammanhangen, berätta om de viktigaste resultaten och om vad de nya rönen kan komma att användas till.
 • Ett alternativ är att lägga den matigaste delen (inklusive bakgrund, faktaruta m.m.) av forskningsnyheten i kunskapsbanken och publicera en kort webbnyhet som länkar dit. Observera att om det är ett pressmeddelande som länkar dit ska publiceringen ske samtidigt.
 • Forskare kan bidra med populärvetenskapliga texter till kunskapsbanken, men du som är webbpublicerare måste då redigera dem så att de blir populärvetenskapliga och följer klarspråksreglerna innan du publicerar dem. 

Skapa en kunskapsbanksartikel – steg för steg

Om du har artiklar, notiser, poddar, filmer etc. och vill bidra till kunskapsbanken - skriv till nora.adelskold@slu.se eller fomaredaktion@slu.se och föreslå detta.

Du skriver själv eller bearbetar underlag från forskare till populärvetenskaplig form. Du kan förstås också intervjua forskaren.

Efter kontakt kan sidan sedan publiceras i kunskapsbanken. Behörighet krävs.

Gör en ny kunskapsbanksartikel

 1. Stå på [Kunskapsbank] under EW i strukturträdet. Skapa en ny sida av sidtypen Standardsida.
 2. Följ sedan gången steg för steg på sidan Nyhetsartikel förutom vad gäller nyhetstaggar och spegling av nyheter.
 3. Under fliken Innehåll, fyll i relevanta kunskapsbankstaggar, en eller flera. När du har gjort det kommer den blå flärpen ”Ur SLU:s kunskapsbank” att visas på sidan. De valda kunskapsbankstaggarna kommer också att visas längst ner på sidan.
 4. Finns det en engelsk översättning av artikeln ska den också läggas in, som språkversion av den svenska sidan.

Flytta in redan gjorda artiklar till kunskapsbanken

Du kanske har aktuella populärvetenskapliga artiklar, som redan är publicerade på dina institutionssidor. Vi kan i så fall titta på dem och om de bedöms passa i kunskapsbanken kan de flyttas över dit.

Det finns vissa saker att tänka på för att datum på sidan ska behållas och sidlistningen ska fungera bra. 

 1. Vi flyttar (inte kopierar) sidorna eller hela behållare till kunskapsbanken åt dig. Om du vill visa sidan även i dina egna listor t.ex. efter forskningsämne, gör vi en behållare under kunskapsbanken. Då sätter du startnoden för listningen där.
 2. Du får sedan gå in på varje inflyttad artikel i kunskapsbanken, se över att det finns ingress, ingressbild, kontaktblock och länkar. Välj tagg/ar för kunskapsbanken, din organisationstagg och tillämpliga ämnestaggar.
 3. Bocka för Visa i navigering för att de ska synas i sidlistningen.
 4. OBS: innan du publicerar sidan igen - ta bort bocken för Ändra modifieringsdatum(under Inställningar). Detta måste du göra varje gång du går in och ändrar något på sidorna för att behålla datumet som visas på sidan. Om det inte är viktigt att behålla publiceringsdatum kan du strunta i det. Det visar ju att du har uppdaterat innehållet på sidan

Visa i sidlistningar och listningsblock

 1. Din sida kommer att listas i datumordning i sidlistningen för alla kunskapsbankssidor och i sidlistningar för de valda kunskapsbankstaggarna, på svenska respektive engelska.
 2. Du kan också göra egna sidlistningssidor och listningsblock på ingångssidor för de kunskapsbanksartiklar som har taggats med en eller flera av de taggar du vill visa upp. Se exempel.

En sida - flera listningar

Ett bra exempel på hur du kan visa upp dina forskningsresultat både i kunskapsbanken och på din egen organisatoriska enhets sida är VH-fakultetens sidlistning Kunskapsbank - om forskning vid VH.

Dessa standardsidor är publicerade och taggade i kunskapsbanken och kan ändå visas upp i en sådan här sidlistning. De har lagts i en behållare under kunskapsbanken och är även taggade med de forskningsämnen som fakulteten jobbar inom.


Kontaktinformation

Nora Adelsköld, fackredaktör/huvudredaktör för externwebben
Kommunikationsavdelningen, SLU
nora.adelskold@slu.se, 018-67 17 07

Sidansvarig: webbredaktionen@slu.se