Ingångssida

Senast ändrad: 16 februari 2018

Ingångssidtypen används som transfersida med syfte att ge besökaren överblick över innehållet och svara på frågan "Vad kan jag hitta här?". Sidtypen används också för att göra en lokal toppsida (t.ex. för en institution) med egen menyrad.

Sidan byggs upp med hjälp av olika block med innehåll. Enklast är att redigera sidan i vyn Alla egenskaper (på baksidan).

Följande block kan användas på sidtypen:

Block av samma typ, t ex Bildknappar, gör sig bäst om de ligger för sig i en egen blockyta. 

Gör så här för att skapa en ingångssida:

 1. Öppna trädstrukturen och ställ dig i strukturen där du vill skapa din ingångssida. 
 2. När du håller muspekaren över en sida i trädstrukturen, dyker en Menyikon upp längst ut till höger på raden. Klicka på menyn och välj Ny sida
 3. Fyll i fältet Namn. Namnet blir sidans rubrik, dvs det namn som syns i trädstrukturen och sidans adress i webbläsarens adressfält.
 4. Välj sidtypen Ingångssida.
 5. Klicka på Alla egenskaper (baksidan på sidan) och fyll önskade innehållsytor med innehåll.
 6. Förhandsgranska sidan genom att klicka Växla förhandsgranska läge uppe till vänster. Klickar du här syns inte de innehållsytor du valt att inte lägga innehåll i.
 7. Klicka på Visa visningsinställningar (ögat) och Välj att visa i kanal eller upplösning (mobilikonen) om du vill se hur din sidas innehåll kommer se ut i till exempel smartphone eller läsplatta.
  Glöm inte att sätta sidan i förhandsgranskning för att du ska se sidan som besökaren kommer se den.
 8. Klicka på Publicera och sidan är publicerad.
 9. Klicka på Visa på webbplats i rutan som visas till höger när du publicerat sidan om du vill du se sidan publicerad.
 10. Klicka på CMS och Redigera uppe till vänster för att komma tillbaka till sidan så att du kan fortsätta redigera eller skapa innehåll.

Innehållsytor på ingångssidan

Innehållsytor, dess innehåll och hur du lägger till innehåll i dem:

Fliken Innehåll:

 1. Sidrubrik: visas högst upp på sidan.
 2. Sidansvarig: syns längs ner till vänster på sidan.
 3. Huvudbild i sidhuvud:  om bild önskas, lägg till en bild genom att dra och släppa. Bilden bör vara  minst 2000 pixlar bred och 500 pixlar hög. Bilden visas som bakgrund under menyraden
 4. Alternativ till huvudbild, bakgrundsfärg: Om du inte vill ha bild kan du välja en bakgrundsfärg istället. Färgen ersätter bilden. Du kan också välja bort både bild och bakgrundsfärg.
 5. Innehåll i ruta i huvudbild: texten visas direkt under rubriken och läggs i en ruta ovanpå på bild/bakgrundsfärg. 
 6. Knappar: om du vill erbjuda ett snabbt sätt att gå vidare till målsidor kan du dra och släppa sidor från trädstrukturen. Då skapas det  knappar som länkar vidare. Max 6 knappar.

Mer om knappar

Färgtema på knappar
Man kan välja om knapparna ska vara ljusa eller mörka. Du väljer utifrån vad som blir bäst kontrast mot bakgrunden. 

Om texten på knappen blir för lång går det att ändra:

   1. Dra muspekaren över knappen och det visas en meny längst till höger. 
   2. Klicka på Redigera. Länkdialogrutan visas.
   3. Skriv i ett kortare namn i Länknamn/text.
   4. Klicka på OK.
Max 3 knappar visas om du väljer att lägga en knapp per rad:
 1. Lägg en knapp per rad (max 3) - Markera här om du vill att de knappar du lagt enbart ska visas en per rad. Det visas då enbart de tre översta knapparna även om du lagt till fler.
 2. 1:a blockytan - Placera skapade block här
 3. 2:a blockytan - Placera skapade block här
 4. 3:e blockytan - Placera skapade block här

 

Ingångssida - CMS 2

Flikar på ingångssidan

Under de övriga flikarna på ingångssidan hittar du fler inställningar du kan göra på ingångssidan. Håller du på att skapa en lokal toppsida kan du lägga till en lokal sidfot. Webbredaktionen hjälper dig med att lägga till en egen menyrad vid behov.

Fliken Megameny

På webbplatsen saknas vänstermeny helt och hållet och navigeringen på ingångssidorna görs istället via megamenyer. Du lägger till de sidor du vill att besökaren ska nå via megmemyn. Du har 3-4 innehållsytor för meny och vill du lägga till viktig information väljer du att ta bort kolumn 4 och istället använda den yta till viktig information för besökaren. Det kan vara till exempel viktiga datum, som sista  ansökningsdag till kurser och program.

Du kan också välja att kryssa för Direktlänk utan megameny om du bara har en sida - då kommer besökaren direkt till den sidan.

Vänd dig till webbredaktionen för att få en menyrad i sidhuvudet på din lokala startsida, om den inställningen inte redan är gjord.

Gör så här när du ska lägga till en megameny

 1. Öppna ingångssidan du ska lägga till megamenyn på.
 2. Klicka på Alla egenskaper (baksidan på sidan).
 3. Klicka på Megameny.
 4. Meny kolumn 1-4 dra och släpp de sidor du vill ska bilda menyn för besökarna.
 5. I Redaktionellt innehåll lägger du till om du vill någon viktig information för besökaren. Till exempel viktiga datum, som sista ansökningsdag till kurser och program. 
  Om du lägger till innehåll i ytan kommer inte kolumn 4 visas för det finns inte plats för de båda.
 6. Publicera sidan.

Fliken Lokal sidfot

Under fliken Lokal sidfot kan du på din lokala startsida lägga till innehåll i en specifik sidfot som placerar sig ovanför den SLU-gemensamma sidfoten.

Fliken Lokal meny + subwebb

Vänd dig till webbredaktionen för att få en menyrad i sidhuvudet på din lokala startsida, om den inställningen inte redan är gjord. Likaså om du är beviljad en subwebb.

Fliken Funktioner

Vill du lägga till inramat innehåll på ingångssidan finner du den funktionen under fliken Funktioner. Inramat innehåll kan till exempel vara innehållet på sidan Lediga tjänster.

Lägg till inramat innehåll så här:

 1. Öppna sidan du ska lägga till det inramade innehållet på.
 2. Klicka på Alla egenskaper.
 3. Klicka på fliken Funktioner.
 4. Url till källsystemt lägg till adressen till där det inramade innehållet hämtas från.
 5. Höjd på fält skriv den pixelstorleken innehållet ska visas i.
 6. IframeHideScolling markerar du om det inte ska gå att scrolla det inramade innehållet.
 7. Publicera sidan.

Fliken Från Epi6

Här finner du det innehåll som låg på gamla webben på de före detta "ingångssidorna".

Så bygger du din lokala startsida med lokal menyrad och megameny

Exempel på institutionssidor med lokal menyrad i rätt ordning:

Sidansvarig: webbredaktionen@slu.se