Språkhantering och språkversioner

Senast ändrad: 03 juli 2023

På webben ska vi använda ett vårdat och enkelt språk och inte blanda svenska och engelska på samma sida. Här får du veta hur du skapar en annan språkversion av din mastersida eller ditt masterblock.

Några viktiga saker om språk

  • Kom ihåg att inte blanda svenska och engelska på samma språkversion av sidan! Det blir rörigt och förvirrande.
  • Vilka webbsidor som måste finnas på båda språken bestäms av vilken målgrupp du har. På medarbetarwebben riktar man sig ofta till alla medarbetare och studenter och då måste det finnas en engelsk sida också. På externwebben får man avgöra från fall till fall.
  • SLU är en myndighet och ska följa språklagens bestämmelser om klarspråk. Det innebär att du ska använda ett vårdat, enkelt och begripligt språk.

Skapa annan språkversion

För att skapa en annan språkversion av din sida eller ditt block finns det två vägar att gå:

  1. När du har gjort din mastersida/ditt masterblock - byt webbplats till det andra språkets träd och svara ja på frågan i det gula fältet att du vill "översätta" sidan. Fyll sedan i innehåll på det andra språket.
  2. Ladda först ner gadgeten Languages (gå in under kugghjulet överst i strukturfönstret). Välj Create / Start with blank page så skapas en språkversion, som du fyller med innehåll på det andra språket.
    Om du istället väljer Create / Duplicate svenska content så får du med allt innehåll, inklusive den ursprungliga url:en, bilder, länkar etcetera. Tänk då på att om du ändrar namnet på sidan/blocket så ändras inte url:en automatiskt.